Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Carina Rönnqvist

Carina Rönnqvist

Jag är forskningssamordnare på Lärarhögskolans kansli samt biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Medarbetare vid Lärarhögskolans kansli arbetar hemifrån från och med måndag 23 mars och tills vidare. Du når oss på vår mejl och telefon som vanligt - men kontoret i förvaltningshuset är stängt.

Jag är forskningssamordnare på Lärarhögskolans kansli. I denna roll arbetar jag med frågor som rör utbildningsvetenskaplig forskning samt med olika utlysningar av medel för forsknings- och forskningsrelaterad verksamhet. Jag är även biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

2011
Facing - Mapping - Bridging Diversity: Foundations of a European Discourse on History Education, Part 2, Schwalbach: Wochenschau Verlag 2011 : 289-318
Lindmark, Daniel; Rönnqvist, Carina
2011
Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 15
2009
Stockholm: Liber 2009
Rönnqvist, Carina; Markusson Winkvist, Hanna
2008
Monographs on Journal of Research in Teacher Education
2008
Se skolan: Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete
Vinterek, Monika; Rönnqvist, Carina
2004
Befolkningshistoriska perspektiv: Festskrift till Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet 2004 : 293-317
Rönnqvist, Carina
1997
Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 8
Rönnqvist, Carina

Forskargrupper

Gruppmedlem