Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Carina Rönnqvist

Carina Rönnqvist

Jag är forskningssamordnare på Lärarhögskolans kansli samt biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Medarbetare vid Lärarhögskolans kansli arbetar hemifrån från och med måndag 23 mars och tills vidare. Du når oss på vår mejl och telefon som vanligt - men kontoret i förvaltningshuset är stängt.

Jag är forskningssamordnare på Lärarhögskolans kansli. I denna roll arbetar jag med frågor som rör utbildningsvetenskaplig forskning samt med olika utlysningar av medel för forsknings- och forskningsrelaterad verksamhet. Jag är även biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Facing - Mapping - Bridging Diversity: Foundations of a European Discourse on History Education, Part 2, Schwalbach: Wochenschau Verlag 2011 : 289-318
Lindmark, Daniel; Rönnqvist, Carina
Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 15
Stockholm: Liber 2009
Rönnqvist, Carina; Markusson Winkvist, Hanna
Monographs on Journal of Research in Teacher Education
Se skolan: Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete
Vinterek, Monika; Rönnqvist, Carina
Befolkningshistoriska perspektiv: festskrift till Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet 2004 : 293-317
Rönnqvist, Carina
Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 8
Rönnqvist, Carina

Forskargrupper

Gruppmedlem