Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Carina Rönnqvist

Carina Rönnqvist

Jag är forskningssamordnare på Lärarhögskolans kansli samt biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vi arbetar både hemifrån och på kontoret. Under hösten 2021 arbetar medarbetare vid Lärarhögskolans kansli både hemifrån och på sina kontor. Kontakta oss därför gärna i förväg om du tänker besöka oss.

Jag är forskningssamordnare på Lärarhögskolans kansli. I denna roll arbetar jag med frågor som rör utbildningsvetenskaplig forskning samt med olika utlysningar av medel för forsknings- och forskningsrelaterad verksamhet. Jag är även biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Facing - Mapping - Bridging Diversity: Foundations of a European Discourse on History Education, Part 2, Schwalbach: Wochenschau Verlag 2011 : 289-318
Lindmark, Daniel; Rönnqvist, Carina
Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 15
Stockholm: Liber 2009
Rönnqvist, Carina; Markusson Winkvist, Hanna
Monographs on Journal of Research in Teacher Education
Se skolan: Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete
Vinterek, Monika; Rönnqvist, Carina
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: universitetspedagogisk konferens i Umeå 2-3 mars 2005 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2006 : 125-135
Rönnqvist, Carina; Markusson Winkvist, Hanna
Befolkningshistoriska perspektiv: festskrift till Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet 2004 : 293-317
Rönnqvist, Carina
Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 8
Rönnqvist, Carina

Forskargrupper

Gruppmedlem