"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Gerd Pettersson

Gerd Pettersson

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Education
Location
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Nordic Journal of Vocational Education and Training, Linköping: Linköping University Electronic Press 2021, Vol. 11, (1) : 97-123
Björk-Åman, Camilla; Holmgren, Robert; Pettersson, Gerd; et al.
Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi, Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2021 : 106-125
Pettersson, Gerd
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 100
Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi, Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2021 : 7-10
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina; Silfver, Eva; et al.
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, (2-3) : 69-91
From, Jörgen; Pettersson, Fanny; Pettersson, Gerd
Education in the North, School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 235-241
Lindberg, Ola J.; From, Jörgen; Holmgren, Tomas; et al.
European Journal of Open, Distance and E-Learning, Sciendo 2020, Vol. 23, (2) : 65-82
Pettersson, Gerd; Näsström, Gunilla
Education in the North, School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 56-72
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina
Stockholm: Skolverket 2019
Pettersson, Gerd
British Journal of Special Education, Vol. 46, (2) : 180-200
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina
Educare - Vetenskapliga skrifter, Malmö: Malmö högskola 2018, Vol. 2 : 28-50
Pettersson, Gerd
Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever: slutrapport, Stockholm: Ifous 2018 : 19-23
Pettersson, Gerd; From, Jörgen
Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever: slutrapport, Stockholm: Ifous 2018 : 13-18
Pettersson, Gerd; From, Jörgen
Skolexempel: perspektiv på en 175-åring, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2017 : 103-108
Pettersson, Gerd
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Pettersson, Gerd
Nordisk tidskrift för allmän didaktik, Vol. 3, (1) : 23-42
Pettersson, Gerd; Näsström, Gunilla
Journal of Education and Training, Vol. 4, (1) : 8-26
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina
Nordic Studies in Education, Universitetsforlaget 2016, Vol. 36, (1) : 20-37
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina; Johansen, Jan-Birger

Research groups

Group member