Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Gerd Pettersson

Gerd Pettersson

Mitt primära forskningsintresse är specialpedagogisk och klassrumsnära verksamhet i glesbygdsskolor.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Mitt klassrumsnära forskningsintresse härrör från åren som lärare i skolan där jag hade ett djupt engagemang i att försöka förstå hur jag skulle arbeta och undervisa för att fånga alla elevers nyfikenhet och intresse som i sin tur skulle bidra till alla elevers lärande och utveckling. Andra forskningsintressen som jag bedriver klassrumsnära studier om är;

  • fjärrundervisning
  • specialpedagogisk fjärrhandledning
  • specialpedagogisk verksamhet inom gymnasial yrkesutbildning.

Klassrumsnära studier åstadkoms, enligt mitt synsätt, via samverkan med skolhuvudmän och skolaktörer. Centralt för samverkanskonceptet är att jag som forskare arbetar utifrån att identifiera behovsbaserade förbättringar för skolans aktörer och att samverkansarbetet består av grundtanken vinn-vinn, det vill säga gemensamma behovsbaserade utvecklingsarbeten som bidrar både till forskarens forskning och pedagogers behov av verksamhetsutveckling.

Jag är även gruppmedlem i Arktiskt Centrum 
https://www.umu.se/arktiskt-centrum/

Ansökan om att bedriva försöksverksamhet gällande distansundervisning för elever i grundskolan och gymnasieskolan inom avgränsade områden. (PDF)

Fokus på fjärr
Läs intervjun med mig och Jörgen From, Pedagogiska institutionen, i samband med slutrapporten "Fjärrundervisning – bättre förutsättningar för alla elever". FoU-projektet genomfördes 2016-2017 och är ett samarbete mellan Ifous, Umeå universitet och RISE Interactive (tidigare Interactive Institute Swedish ICT), med stöd av Vinnova.
Länk till rapporten (PDF)
blobid0.jpg

Mer om profilområdet Lärande och IKT

2019
Stockholm: Skolverket 2019
Pettersson, Gerd
2019
British Journal of Special Education, Vol. 46, (2) : 180-200
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina
2018
Educare - Vetenskapliga skrifter, Malmö: Malmö högskola 2018, Vol. 2 : 28-50
Pettersson, Gerd
2018
Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever: slutrapport, Stockholm: Ifous 2018 : 19-23
Pettersson, Gerd; From, Jörgen
2018
Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever: slutrapport, Stockholm: Ifous 2018 : 13-18
Pettersson, Gerd; From, Jörgen
2017
Skolexempel: perspektiv på en 175-åring, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2017 : 103-108
Pettersson, Gerd
2017
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Pettersson, Gerd
2017
Nordisk tidskrift för allmän didaktik, Vol. 3, (1) : 23-42
Pettersson, Gerd; Näsström, Gunilla
2017
Journal of Education and Training, Vol. 4, (1) : 8-26
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina
2016
Nordic Studies in Education, Universitetsforlaget 2016, Vol. 36, (1) : 20-37
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina; Johansen, Jan-Birger

Forskningsprojekt

1 januari 2018 till 31 december 2021
1 januari 2018 till 30 augusti 2020
1 januari 2017 till 31 december 2021
1 januari 2016 till 28 december 2017