Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 15 April 2021)

printicon
Staff photo Hanna Söderlund

Hanna Söderlund

Researcher in applied lingustics with focus on power relations and gender in conversations about humour and sports.

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Language Studies Units: Swedish and Scandinavian Studies
Location
A, Humanisthuset, korridor HE2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Svenskans beskrivning 37: Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten, Åbo 8-10 maj 2019, Åbo: Svenska språket vid Åbo Akademi 2020 : 321-332
Söderlund, Hanna
Språk och stil, Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 2020, (30) : 205-234
Söderlund, Hanna
Svenskans beskrivning 36: förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017, Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 2019 : 307-319
Söderlund, Hanna
Abstraactsamling OFTI 36: Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet, Stockholm: Stockholm universitet 2018 : 4-4
Söderlund, Hanna
Varför svenska?: Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober 2017, Uppsala: Uppsala universitet 2017 : 57-58
Söderlund, Hanna
Shifting Visions: Gender, Sexuality, Discourse, and Language
Söderlund, Hanna
Svenskans beskrivning 33, Svenska som pluricentriskt språk
Söderlund, Hanna
Nordiska konferensen om språk och kön
Söderlund, Hanna
Multimodal communication, Auckland: Auckland University of Technology, Multimodal Research Center 2012, Vol. 1, (2) : 127-146
Söderlund, Hanna
Ofti (Området för tal och interaktion), Tid
Söderlund, Hanna
The Communicative Body in Development
Söderlund, Hanna
In relation to what?
Söderlund, Hanna
Research into Communication: Theory, method, and practice
Söderlund, Hanna

Research projects