Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Personalbild Hanna Söderlund

Hanna Söderlund

Språkforskare med intresse för maktrelationer i samtal. Forskar om humor, idrott, makt och kön.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HE2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

I mitt nuvarande postdoc-projekt undersöker jag hur kvinnliga och manliga idrottare och expertkommentatorer får tillgång till starka maktpositioner i sändningar om skidsport på SVT. Bland annat visar jag på hur humor används som maktmedel. 

Jag är också med i ett tvärvetenskapligt ERC Consolidator Grant-projekt som handlar om vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället. Projektet leds av Lotta Vikström, professor i historia vid Umeå universitet.

Tidigare har jag undersökt kvinnliga och manliga komikers möjligheter att framstå som humoristiska i humorprogrammet Parlamentet på TV4. Resultaten visar att de kvinnliga komikerna har svårare att framstå som roliga eftersom de oftare blir avvisade medan de manliga komikerna istället blir bekräftade. 

Intresseområden: språk & kön, retorik, idrottsforskning, humorforskning, feministisk diskursanalys, feminism, samtalsanalys och multimodalitet. 

Pressbilder

Nätverk

Idrottshögskolan vid Umeå universitet

Idrottsforum.org  

Nordicom

FemHum 

Medverkan i medier (urval)

Skratta då! P1 Specialprogram

Vi behöver kallprata? P4 Västerbotten

Humor, makt och kön i Vinterstudion, P4 Västerbotten.

Kvinnliga och manliga komiker behandlas olika, P4 Västerbotten.

Humor i tv-programmet Parlamentet, SVT:s Kulturnyheterna.

 

Svenskans beskrivning 37: Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten, Åbo 8-10 maj 2019, Åbo: Svenska språket vid Åbo Akademi 2020 : 321-332
Söderlund, Hanna
Språk och stil, Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 2020, (30) : 205-234
Söderlund, Hanna
Svenskans beskrivning 36: förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017, Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 2019 : 307-319
Söderlund, Hanna
Abstraactsamling OFTI 36: Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet, Stockholm: Stockholm universitet 2018 : 4-4
Söderlund, Hanna
Varför svenska?: Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober 2017, Uppsala: Uppsala universitet 2017 : 57-58
Söderlund, Hanna
Shifting Visions: Gender, Sexuality, Discourse, and Language
Söderlund, Hanna
Svenskans beskrivning 33, Svenska som pluricentriskt språk
Söderlund, Hanna
Nordiska konferensen om språk och kön
Söderlund, Hanna
Multimodal communication, Auckland: Auckland University of Technology, Multimodal Research Center 2012, Vol. 1, (2) : 127-146
Söderlund, Hanna
Ofti (Området för tal och interaktion), Tid
Söderlund, Hanna
The Communicative Body in Development
Söderlund, Hanna
In relation to what?
Söderlund, Hanna
Research into Communication: Theory, method, and practice
Söderlund, Hanna

Forskargrupper

Kontaktperson
FemHum

Forskningsprojekt

1 februari 2017 till 31 december 2020

Jag undervisar och föreläser bland annat i retorik, språk & kön, samtalsanalys, språksociologi, textanalys och skrivande. Jag håller både enstaka föreläsningar och hela kurser med praktiska moment, på universitetet och inom näringslivet.

Publicerad: 09 okt, 2019