Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Hanna Söderlund

Hanna Söderlund

Språkforskare med intresse för maktrelationer i samtal. Forskar om humor, idrott, makt och kön.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HE2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag hur kvinnliga och manliga idrottare och expertkommentatorer får tillgång till starka maktpositioner i sändningar om skidsport på SVT. Bland annat visar jag på hur humor används som maktmedel. 

Tidigare har jag undersökt kvinnliga och manliga komikers möjligheter att framstå som humoristiska i humorprogrammet Parlamentet på TV4. Resultaten visar att de kvinnliga komikerna har svårare att framstå som roliga eftersom de oftare blir avvisade medan de manliga komikerna istället blir bekräftade. 

Intresseområden: språk & kön, retorik, idrottsforskning, humorforskning, feministisk diskursanalys, samtalsanalys och  multimodalitet. 

Undervisning

Jag undervisar och föreläser bland annat i retorik, språk & kön, samtalsanalys, språksociologi, textanalys och skrivande. Jag håller både enstaka föreläsningar och hela kurser med praktiska moment, på universitetet och inom näringslivet.

Nätverk

Idrottshögskolan vid Umeå universitet

Idrottsforum.org  

Nordicom

FemHum 

Medverkan i medier (urval)

Skratta då! P1 Specialprogram

Vi behöver kallprata? P4 Västerbotten

Humor, makt och kön i Vinterstudion, P4 Västerbotten.

Kvinnliga och manliga komiker behandlas olika, P4 Västerbotten.

Humor i tv-programmet Parlamentet, SVT:s Kulturnyheterna.

 

2019
Svenskans beskrivning 36: förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017, Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 2019 : 307-319
Söderlund, Hanna
2018
OFTI 36: Tal – Interaktion – Multimodalitet
Söderlund, Hanna
2017
Varför svenska?: Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober 2017, Uppsala: Uppsala universitet 2017 : 57-58
Söderlund, Hanna
2014
Shifting Visions: Gender, Sexuality, Discourse, and Language
Söderlund, Hanna
2013
Svenskans beskrivning 33, Svenska som pluricentriskt språk
Söderlund, Hanna
2013
Nordiska konferensen om språk och kön
Söderlund, Hanna
2012
Multimodal communication, Auckland: Auckland University of Technology, Multimodal Research Center 2012, Vol. 1, (2) : 127-146
Söderlund, Hanna
2012
Ofti (Området för tal och interaktion), Tid
Söderlund, Hanna
2012
The Communicative Body in Development
Söderlund, Hanna
2012
In relation to what?
Söderlund, Hanna
2011
Research into Communication: Theory, method, and practice
Söderlund, Hanna

Forskargrupper

Kontaktperson
FemHum

Forskningsprojekt

1 februari 2017 till 31 december 2020
Publicerad: 09 okt, 2019