"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hanna Söderlund

Universitetslektor i svenska. Forskar om humor, idrott, makt och kön. Undervisar bland annat i retorik, språk & kön och skrivande.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.J.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Forskning

I min forskning har jag fokuserat på att undersöka hur makt förhandlas fram i samtal, ofta med fokus på humor.

Just nu är jag involverad i projektet Broderibrudar där vi undersöker vilka sociala och ideologiska funktioner broderimemer som postas på sociala medier har. 

Mitt postdoc-projekt gick ut på att undersöka hur kvinnliga och manliga idrottare och expertkommentatorer får tillgång till starka maktpositioner i sändningar om skidsport på SVT. Bland annat undersökte jag hur humor används som maktmedel och hur längdskidåkare positioneras i samtal (Centrum för idrottsforskning).

Jag har också undersökt humorns potential att synliggöra och utmana förgivettagna föreställningar och normer, det vi kallar funktionsnormativitet, genom att analysera humoranvändning i poddsamtal mellan personer som har egna erfarenheter av funktionsnedsättningar (ERC Consolidator Grant-projekt, Lotta Vikström).

I min avhandling undersökte jag kvinnliga och manliga komikers möjligheter att framstå som humoristiska i humorprogrammet Parlamentet på TV4. Resultaten visar att de kvinnliga komikerna har svårare att framstå som roliga eftersom de oftare blir avvisade medan de manliga komikerna istället blir bekräftade. 

Andra uppdrag

Ledamot i tankesmedjan HumTank, som arbetar för att synliggöra humaniora inom och utanför akademin. 

Kurskoordinator för doktorandkurser på Umeå Centrum för Genusstudier.

Intresseområden i akademin

Språk & kön, retorik, idrottsforskning, humorforskning, feministisk diskursanalys, feminism, samtalsanalys och multimodalitet. 

Intressen i livet

När jag inte arbetar ägnar jag mig åt balett, veteranfriidrott, gymnastik, franskstudier och i perioder att sy maniskt. 

Nätverk

Idrottsforum.org  

FemHum 

Medverkan i medier (urval)

9 frågor: ”Jag tror att alla kan berikas av att behärska lite kallprat”, VK

Vikten av att skratta i Karlavagnen (11.30 in)

Skrattet som smittar Språket i P1

Humor Besserwisser

Kallprat (dubbad till tyska) Deutschlandfunk Kultur

Humor. Fejk i UR 

Vad är tillväxt i humor? Morphosis

Skratta då! P1 Specialprogram

Vi behöver kallprata. P4 Västerbotten

Humor, makt och kön i Vinterstudion, P4 Västerbotten.

Kvinnliga och manliga komiker behandlas olika, P4 Västerbotten.

Humor i tv-programmet Parlamentet, SVT:s Kulturnyheterna.

 

Bulletinen Klarspråk, Stockholm: Institutet för språk och folkminnen 2024, (1)
Söderlund, Hanna
Discourse & Communication, Sage Publications 2023, Vol. 17, (3) : 336-353
Söderlund, Hanna
HumaNetten, Linnaeus University Press 2023, (50) : 187-212
Söderlund, Hanna
FemHum Symposium, Humor och makt, Online, 29–30 november, 2021
Söderlund, Hanna; Milles, Karin
CEDAR Working Papers, 2021:13
Söderlund, Hanna; Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
HumaNetten, Växjö: Linnaeus University Press 2021, (47) : 143-168
Söderlund, Hanna; Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
Språk och stil, Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 2020, (30) : 205-234
Söderlund, Hanna
Svenskans beskrivning 37: förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten, Åbo 8-10 maj 2019, Åbo: Svenska språket vid Åbo Akademi 2020 : 321-332
Söderlund, Hanna
Svenskans beskrivning 36: förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017, Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 2019 : 307-319
Söderlund, Hanna
Abstraactsamling OFTI 36: Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet, Stockholm: Stockholm universitet 2018 : 4-4
Söderlund, Hanna
Varför svenska?: Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober 2017, Uppsala: Uppsala universitet 2017 : 57-58
Söderlund, Hanna
Shifting Visions: Gender, Sexuality, Discourse, and Language
Söderlund, Hanna
Svenskans beskrivning 33, Svenska som pluricentriskt språk
Söderlund, Hanna
Nordiska konferensen om språk och kön
Söderlund, Hanna
Ofti (Området för tal och interaktion), Tid
Söderlund, Hanna
The Communicative Body in Development
Söderlund, Hanna
In relation to what?
Söderlund, Hanna
Multimodal communication, Auckland: Auckland University of Technology, Multimodal Research Center 2012, Vol. 1, (2) : 127-146
Söderlund, Hanna
Research into Communication: Theory, method, and practice
Söderlund, Hanna

Forskargrupper

Kontaktperson
FemHum

Forskningsprojekt

1 februari 2017 till 31 december 2020

Jag undervisar på olika nivåer. Inom grundutbildningen undervisar och föreläser jag bland annat i retorik, språk & kön, samtalsanalys, humor & makt och skrivande. Jag håller både enstaka föreläsningar och hela kurser med praktiska moment, på universitetet och inom näringslivet.

På avancerad nivå undervisar jag i språk och representation av kön och makt i samtal. Dessutom handleder jag studenter inom både lärarutbildningen och på kandidatnivå i svenska/nordiska språk.