"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Emma Skog

Umeå centrum för genusstudier

Umeå centrum för genusstudier är en av de största genusmiljöerna i Sverige. Arbetsenheten är en levande och kreativ forskningsmiljö som aktivt strävar efter att möta aktuella samhällsutmaningar via kunskapsutveckling och bildning.

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är en arbetsenhet med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen. Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Nyheter

Porträtt av Liselotte Eriksson, Docent i ekonomisk historia och lektor vid Umeå centrum för genusstudier, vid Umeå universitet
Prestigefyllt pris till forskning om finansiell inkludering

Nordeas vetenskapliga pris 2024 har tilldelats Liselotte Eriksson.

Bild på Välkomstmässan 2016
Högt söktryck till de samhällsvetenskapliga programmen

Samhällsvetenskaplig fakultet har i år haft den största ökningen av sökanden jämfört med övriga fakulteter.

Hanna Devinney forskar kring fördomsfull AI
Hannah Devinney forskar om fördomsfull AI

Har forskat kring hur sociala fördomar avspeglas i språkteknologier.

Utbildning

Utbildning vid UCGS

Läs mer om kurser och program vid UCGS.

Examensarbeten

Läs examensarbeten av studenter vid UCGS.

Genusforskarskolan- utbildning på forskarnivå

Läs mer om UCGS utbildning på forskarnivå.

Forskning

Forskning vid UCGS

Läs om forskning vid Umeå centrum för genusstudier.

Seminarier

Vid UCGS finns två seminarieserier: Genusseminariet och Postkoloniala feministiska seminariet. Välkomna!

Publikationer

Se aktuella avhandlingar, nya böcker, artiklar och andra publikationer från våra forskare.

Mer om UCGS

Samarbeta med oss

UCGS anordnar regelbundet öppna föreläsningar, seminarier och annat. Läs hur du kan samarbeta med oss!

Historia

En historisk översikt över kvinno- och genusforskningen vid Umeå universitet.

Personal

Hitta personal vid Umeå centrum för genusstudier.