Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 maj 2021)

printicon

Umeå centrum för genusstudier

Umeå centrum för genusstudier är en av de största genusmiljöerna i Sverige. Arbetsenheten är en levande och kreativ forskningsmiljö som aktivt strävar efter att möta aktuella samhällsutmaningar via kunskapsutveckling och bildning.

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är en arbetsenhet med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen. Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Aktuellt

Mäns syn på feminism
Mäns syn på feminism

Vad får män att engagera sig för eller mot feminism? Det undersöks i en ny avhandling från Umeå universitet.

Avhandling om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag
Avhandling om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag

Små och till synes obetydliga handlingar förmedlar ringaktning och exkludering på läkarutbildningen.

Universitetets rekommendationer angående covid-19
Universitetets rekommendationer angående covid-19

Information för studenter, medarbetare och besökare med anledning av covid-19.

Utbildning

Utbildning vid UCGS
Utbildning vid UCGS

Läs mer om kurser och program vid UCGS.

Examensarbeten
Examensarbeten

Läs examensarbeten av studenter vid UCGS.

Genusforskarskolan- utbildning på forskarnivå
Genusforskarskolan- utbildning på forskarnivå

Läs mer om UCGS utbildning på forskarnivå.

Forskning

Forskning vid UCGS
Forskning vid UCGS

Läs om forskning vid Umeå centrum för genusstudier.

Seminarier
Seminarier

Vid UCGS finns två seminarieserier: Högre seminariet och Postkoloniala feministiska seminariet. Välkomna!

Publikationer
Publikationer

Se aktuella avhandlingar, nya böcker, artiklar och andra publikationer från våra forskare.

Mer om UCGS

Samarbeta med oss
Samarbeta med oss

UCGS anordnar regelbundet öppna föreläsningar, seminarier och annat. Läs hur du kan samarbeta med oss!

Historia
Historia

En historisk översikt över kvinno- och genusforskningen vid Umeå universitet.

Personal
Personal

Hitta personal vid Umeå centrum för genusstudier.

Nyheter

Trygghetsvandringar löser inte ökad otrygghet i samhället
Publicerad: 06 maj, 2021

Trygghetsvandringar fokuserar på problem i den fysiska miljön och missar de som kräver långsiktiga insatser.

Mäns syn på feminism
Publicerad: 12 apr, 2021

Vad får män att engagera sig för eller mot feminism? Det undersöks i en ny avhandling från Umeå universitet.

Avhandling om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag
Publicerad: 22 feb, 2021

Små och till synes obetydliga handlingar förmedlar ringaktning och exkludering på läkarutbildningen.