"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Emam Skog

Umeå centrum för genusstudier

Umeå centrum för genusstudier är en av de största genusmiljöerna i Sverige. Arbetsenheten är en levande och kreativ forskningsmiljö som aktivt strävar efter att möta aktuella samhällsutmaningar via kunskapsutveckling och bildning.

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är en arbetsenhet med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen. Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Nyheter

Skolidrott kan vara exkluderande

Barn med cerebral pares, CP, deltar i lägre grad i skolidrott, en aktivitet som ger ökad livskvalitet.

Svenska universitets respons på sanningskrisen

Hur hanterar etablerade kunskapsinstitutioner människors misstänksamhet och brist på förtroende?

Temadag om sexuella trakasserier: "Vi behöver gemensam plattform"

Studenter, doktorander och anställda deltog under temadagen ”Att motverka sexuella trakasserier i akademin”.

Umeåforskare om protesterna i Iran – hopp och sorg i kampen för frihet

Förändringar av kvinnors villkor och rättigheter har historiskt sällan kommit till utan kamp.

Vem gynnas av jämställdheten?

I sin forskning undersöker Maria Carbin, professor i genusvetenskap, de normer som präglar politiska reformer.

”Alla som är nyfikna på varför samhället ser ut som det gör borde läsa genusvetenskap!”

Amanda Dufberg har lärt sig analysera maktrelationer och normer som vid första anblick ses som självklara.

Utbildning

Utbildning vid UCGS

Läs mer om kurser och program vid UCGS.

Examensarbeten

Läs examensarbeten av studenter vid UCGS.

Genusforskarskolan- utbildning på forskarnivå

Läs mer om UCGS utbildning på forskarnivå.

Forskning

Forskning vid UCGS

Läs om forskning vid Umeå centrum för genusstudier.

Seminarier

Vid UCGS finns två seminarieserier: Genusseminariet och Postkoloniala feministiska seminariet. Välkomna!

Publikationer

Se aktuella avhandlingar, nya böcker, artiklar och andra publikationer från våra forskare.

Mer om UCGS

Samarbeta med oss

UCGS anordnar regelbundet öppna föreläsningar, seminarier och annat. Läs hur du kan samarbeta med oss!

Historia

En historisk översikt över kvinno- och genusforskningen vid Umeå universitet.

Personal

Hitta personal vid Umeå centrum för genusstudier.