Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Jonas Carlquist

Jonas Carlquist

Professor in Scandinavian languages

Works at

Affiliation
Professor at Department of Language Studies Units: Swedish and Scandinavian Studies
Location
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Research interests: Use of Old Swedish, textual analysis of both moderna and older texts, runes before the Viking age

Kodex: Boken i medeltidens Sverige, Lund: Mediehistorisk arkiv 2022 : 604-
Carlquist, Jonas
Philology matters!: Essays on the art of reading slowly, Leiden: Brill Academic Publishers 2017 : 75-96
Carlquist, Jonas
Plan, Stockholm: Föreningen för samhällsplanering 2017, (1) : 48-51
Carlquist, Jonas; Pfister, Linda; Åkerlund, Ulrika; et al.
Words and Matter: The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern Parish Life, Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia 2015 : 8-15
Carlquist, Jonas
Østnordisk filologi: nu og i fremtiden, Köpenhamn: Selskab for Østnordisk filologi 2015 : 197-217
Carlquist, Jonas
Collegium Medievale, Oslo: Novus Forlag 2014, Vol. 27 : 114-135
Carlquist, Jonas
Forskning och Framsteg, Stockholm: Stiftelsen Forskning & Framsteg 2014, (9) : 42-47
Carlquist, Jonas
The Power of the Book: Medial Approaches to Medieval Nordic Legal Manuscripts, Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität 2014 : 163-177
Carlquist, Jonas
Nuns' Literacies in Medieval Europe: The Hull Dialogue, Turnhout: Brepols Publishers 2013 : 239-251
Carlquist, Jonas
Viator: Medieval and Renaissance Studies, Turnhout: Brepols 2013, Vol. 44, (2) : 283-310
Carlquist, Jonas
Människan, arbetet och historien: en vänbok till professor Tom Ericsson, Umeå: Umeå universitet 2012 : 119-140
Carlquist, Jonas
Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, serie 1 svenska skrifter, Uppsala: Swedish Science Press 2011, Vol. 95 : 61-76
Carlquist, Jonas
Bilden av Budde: studier kring en svensk språkpionjär, Åbo: Åbo Akademis Förlag 2011 : 69-87
Carlquist, Jonas
Den medeltida skriftkulturen i Sverige: Genrer och texter, Stockholm: Sällskapet Runica et Mediaevalia 2010 : 171-185
Carlquist, Jonas
Saint Birgitta, Syon and Vadstena, Stockholm: Kungl. Vitterhetsakademien och antikvitets akademien 2010 : 146-160
Carlquist, Jonas
On Editing Old Scandinavian Texts: Problems and Perspectives, Trenti: Università degli Studi di Trento 2009 : 97-122
Carlquist, Jonas
Svenskt Bibliografiskt Lexikon: häfte 163, Stockholm: 2009 : 378-387
Carlquist, Jonas
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2008 : 47-59
Arvidsson, Alf; Blomberg, Stefan; Carlquist, Jonas; et al.
Lärdomber oc skämptan: medieval Swedish literature reconsidered, Umeå: Swedish Science Press 2008 : 35-54
Carlquist, Jonas
Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: tala, lyssna, skriva, läsa, lära - modersmålsundervisning i ett nordiskt perspektiv : Umeå 16-17 november 2006, Umeå: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2007 : 33-36
Carlquist, Jonas
Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Svenska skrifter, 89
Carlquist, Jonas
Dicit Scriptura: Studier i C-samlingen tillägnade Monica Hedlund, Runica & Medievalia, Stockholm 2006 : 11-32
Carlquist, Jonas
Textvård.: Att läsa, skriva och bedöma texter., Norstedts, Stockholm 2006 : 121-129
Carlquist, Jonas
Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, 87
Carlquist, Jonas
Norsk Lingvistisk Tidsskrift, Vol. 24, (2) : 287-297
Carlquist, Jonas
Fackspråk och översättningsteori: VAKKI-symposium XXV : 10-30
Carlquist, Jonas
Mirator : 1-19
Carlquist, Jonas
Svenska landsmål och svenskt folkliv : 171-176
Carlquist, Jonas
Birgittiana, Vol. 18 : 125-133
Carlquist, Jonas
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, (1-2) : 23-40
Carlquist, Jonas
Namnens dynamik: Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick : 89-100
Carlquist, Jonas
Studier i Svensk språkhistoria : 83-92
Carlquist, Jonas
Arena: Medlemsblad för svenska modersmålslärarföreningen i Finland, (2) : 22-23
Carlquist, Jonas
Arkiv, Samhälle och Forskning, (1-2) : 112-130
Carlquist, Jonas
Literary and Linguistic Computing, Vol. 19, (1) : 105-118
Carlquist, Jonas

Research groups

Group member

Research projects

1 January 2010 until 31 December 2013