Skip to content
Personalbild Jussi Jokinen

Jussi Jokinen

Professor/chief physician at Department of Clinical Sciences Units: Psychiatry

jussi.jokinen@umu.se

By 23, NUS, Psykiatriska kliniken, våning 5 Umeå universitet, Enheten för psykiatri, 901 85 Umeå