"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Maria Carbin

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Location
Samhällsvetarhuset, Plan 4
Critical Studies in Education, Routledge 2023, Vol. 64, (5) : 497-514
Carlsson, Eric; Carbin, Maria; Nilsson, Bo
Journal of Gender-Based Violence, Bristol University Press 2023, Vol. 7, (3) : 467-482
Goicolea, Isabel; Bäckström, Hanna; Lauri, Marcus; et al.
Women's Studies: International Forum, Elsevier 2023, Vol. 99
Lauri, Marcus; Carbin, Maria; Linander, Ida
International feminist journal of politics, Routledge 2021, Vol. 23, (3) : 508-512
Carbin, Maria
Journal of Gender-Based Violence, Bristol University Press 2021, Vol. 5, (1) : 95-109
Carbin, Maria
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 21-37
Carbin, Maria
BMC Public Health, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Öhman, Ann; Burman, Monica; Carbin, Maria; et al.
Women's Studies Quarterly, Vol. 46, (3-4) : 120-136
Berg, Linda; Carbin, Maria
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2018, (1-2) : 39-48
Carlsson, Eric; Carbin, Maria; Nilsson, Bo
Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 35-51
Carbin, Maria; Jansson, Maria
Stockholm: Leopard förlag 2017
Carbin, Maria; Overud, Johanna; Kvist, Elin
The Wiley Blackwell encyclopedia of gender and sexuality studies, New York: Wiley-Blackwell 2016 : 1-6
Carbin, Maria
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 95-96
Carbin, Maria; Jönsson, Maria
Digital politik: sociala medier, deltagande och engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 113-130
Berg, Linda; Carbin, Maria
Nordic Journal of Migration Research, Walter de Gruyter 2015, Vol. 5, (4) : 177-184
Carbin, Maria
Feminism i rörliga bilder, Stockholm: Liber 2014 : 116-143
Carbin, Maria
Women's Studies: International Forum, Elsevier 2014, Vol. 46 : 107-114
Carbin, Maria
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis 2014, Vol. 22, (3) : 204-218
Keisu, Britt-Inger; Carbin, Maria
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2013, (4) : 47-51
Berg, Linda; Carbin, Maria
The European Journal of Women's Studies, London: Sage Publications 2013, Vol. 20, (3) : 233-248
Carbin, Maria; Edenheim, Sara
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2012, (3-4) : 40-47
Berg, Linda; Carbin, Maria
Feministiskt perspektiv, (19 okt)
Carbin, Maria
Tidskrift för Genusvetenskap, (1-2) : 3-5
Carbin, Maria; Mählck, Paula
Tidskrift för Genusvetenskap, (1-2) : 75-94
Carbin, Maria; Rönnblom, Malin
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis 2011, Vol. 19, (2) : 137-140
Carbin, Maria
Doing families: gay and lesbian family practices, Ljubljana: Peace Institute 2011 : 59-78
Carbin, Maria; Harjunen, Hannele; Kvist, Elin
Glänta, Göteborg: Glänta 2011, (3-4) : 25-30
Jönsson, Maria; Carbin, Maria; Svensson, Ingeborg
Stockholm Studies in Politics, 134
Carbin, Maria
Malmö: Liber 2009
Carbin, Maria; Beckman, Ludwig; Mörkenstam, Ulf; et al.
Social Semiotics, Taylor & Francis 2009, Vol. 19, (2) : 231-233
Carbin, Maria; Harjunen, Hannele
Critical studies of Nordic gender equalities
Carbin, Maria
Bang, Stockholm: Bang förening 2006, (4) : 37-39
Tornhill, Sofie; Carbin, Maria
Kvinneforskning, Sekretariatet for kvinneforskning 2004, Vol. 28, (4) : 70-72
Carbin, Maria; Tollin, Katharina; Törnqvist, Maria
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2004, (1) : 45-48
Carbin, Maria; Tollin, Katharina; Törnqvist, Maria
Kvinnovetenskaplig tidskrift, Lund: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning 2004, (3) : 110-114
Carbin, Maria; Tornhill, Sofie
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2002, (1) : 65-67
Carbin, Maria
Aftonbladet, Schibsted Forlag 2001, (13 Aug) : 5-
Carbin, Maria; Fridolfsson, Charlotte
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2000, (4) : 26-27
Carbin, Maria; Tollin, Katharina
Published: 24 Feb, 2022