"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Maria Carbin

Maria Carbin

Jag disputerade i statsvetenskap år 2010 vid Stockholms Universitet och är sedan 2021 professor i genusvetenskap vid UCGS.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag arbetar sedan 2008 som lärare och forskare på UCGS. Jag undervisar bland annat på masterprogrammet ”Gender, Justice and Society”. Min forskning rör sig i två breda riktningar. Dels intresserar jag mig för svensk jämställdhetspolitik, dels arbetar jag med att utveckla och problematisera feministisk teori.

I min forskning om jämställdhetspolitik har jag rört mig mellan allt ifrån att granska jämställdhetssatsningar i akademin till att studera frågor om våld och kön. I avhandlingen, "Mellan tystnad och tal. Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik” (2010) undersökte jag hur så kallat hedersrelaterat våld kom att uppstå som ett politiskt problem i skärningspunkten mellan svensk jämställdhets- och integrationspolitik. Jag utgick ifrån postkolonial feministisk teori för att kritiskt granska hur den utsatta flickan konstruerades som avvikande från det föreställt svenska. Nu senast är jag involverad i ett tvärvetenskapligt projekt Våga fråga om våld? En analys och förslag till utveckling av socialtjänstens frågecentrerade förhållningssätt till genusrelaterat våld (2021-2024).

Jag har även kommit att intressera mig för hur den svenska jämställdhetspolitiken hanterat frågor om reproduktion och kvinnors obetalda arbete i det VR-finansierade programmet, ”TITAN- kritiska studier av jämställdhet – att teoretisera politik och praktik”. Forskningen resulterade bland annat i boken ”Feminism som lönearbete – Om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse”, (Leopard förlag 2017), där vi problematiserar hur lönearbetet och rätten till heltid kommit att inta en central plats i feministiska och jämställdhetspolitiska projekt. Med inspiration i feministisk marxistisk teori och forskning om omsorgsarbete, intresserade vi oss för frågor som rör omsorgsarbetets eller det obetalda arbetets status. Vi ville undersöka varför det ses som så viktigt att alla kvinnor ska lönearbeta 8 timmar per dag. Men också hur det kommer sig att ett rut-avdrag kan framställas som en jämställdhetslösning. I förlängningen visade vi hur omsorgsarbetet, kvinnors obetalda arbete, ständigt nedvärderas, även i jämställdhetspolitiken. Boken utgör även ett teoretiskt bidrag till att utveckla en feministisk arbetskritik.

Mitt intresse för feministisk teori har vidare inneburit att jag har forskat om hur begreppet intersektionalitet vunnit sådan framgång, men också att jag granskat feministiska, antirasistiska rörelser utifrån en postkolonial blick.

På senare år har min forskning inriktats mot genusvetenskapens roll i en samtid präglad av populism och polariserade kunskapsideal. I det tvärvetenskapliga VR-projektet ”Professionell auktoritet under omprövning” (2019-2023) undersöker jag, tillsammans med medievetare Eric Carlsson och etnolog Bo Nilsson, den mobilisering där nyhetsbransch, museer och högre utbildning tillskriver sig rollen som motvikt till falska nyheter och faktaresistens.

Som lärare intresserar jag mig pedagogiskt för att tänka kring hur svåra teoretiska resonemang och maktanalyser kan läras ut. Jag har bland annat arbetat med att levandegöra feministiska teorier och olika förståelser av makt och subjekt via filmens värld (Exempelvis i ”Feminism i rörliga bilder”, Liber, 2014).

Critical Studies in Education
Carlsson, Eric; Carbin, Maria; Nilsson, Bo
Women's Studies: International Forum, Elsevier 2023, Vol. 99
Lauri, Marcus; Carbin, Maria; Linander, Ida
International feminist journal of politics, Routledge 2021, Vol. 23, (3) : 508-512
Carbin, Maria
Journal of Gender-Based Violence, Bristol University Press 2021, Vol. 5, (1) : 95-109
Carbin, Maria
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 21-37
Carbin, Maria
BMC Public Health, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Öhman, Ann; Burman, Monica; Carbin, Maria; et al.
Women's Studies Quarterly, Vol. 46, (3-4) : 120-136
Berg, Linda; Carbin, Maria
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2018, (1-2) : 39-48
Carlsson, Eric; Carbin, Maria; Nilsson, Bo
Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 35-51
Carbin, Maria; Jansson, Maria
Stockholm: Leopard förlag 2017
Carbin, Maria; Overud, Johanna; Kvist, Elin
The Wiley Blackwell encyclopedia of gender and sexuality studies, New York: Wiley-Blackwell 2016 : 1-6
Carbin, Maria
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 95-96
Carbin, Maria; Jönsson, Maria
Digital politik: sociala medier, deltagande och engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 113-130
Berg, Linda; Carbin, Maria
Nordic Journal of Migration Research, Walter de Gruyter 2015, Vol. 5, (4) : 177-184
Carbin, Maria
Feminism i rörliga bilder, Stockholm: Liber 2014 : 116-143
Carbin, Maria
Women's Studies: International Forum, Elsevier 2014, Vol. 46 : 107-114
Carbin, Maria
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis 2014, Vol. 22, (3) : 204-218
Keisu, Britt-Inger; Carbin, Maria
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2013, (4) : 47-51
Berg, Linda; Carbin, Maria
The European Journal of Women's Studies, London: Sage Publications 2013, Vol. 20, (3) : 233-248
Carbin, Maria; Edenheim, Sara
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2012, (3-4) : 40-47
Berg, Linda; Carbin, Maria
Feministiskt perspektiv, (19 okt)
Carbin, Maria
Tidskrift för Genusvetenskap, (1-2) : 3-5
Carbin, Maria; Mählck, Paula
Tidskrift för Genusvetenskap, (1-2) : 75-94
Carbin, Maria; Rönnblom, Malin
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis 2011, Vol. 19, (2) : 137-140
Carbin, Maria
Doing families: gay and lesbian family practices, Ljubljana: Peace Institute 2011 : 59-78
Carbin, Maria; Harjunen, Hannele; Kvist, Elin
Glänta, Göteborg: Glänta 2011, (3-4) : 25-30
Jönsson, Maria; Carbin, Maria; Svensson, Ingeborg
Stockholm Studies in Politics, 134
Carbin, Maria
Malmö: Liber 2009
Carbin, Maria; Beckman, Ludwig; Mörkenstam, Ulf; et al.
Social Semiotics, Taylor & Francis 2009, Vol. 19, (2) : 231-233
Carbin, Maria; Harjunen, Hannele
Critical studies of Nordic gender equalities
Carbin, Maria
Bang, Stockholm: Bang förening 2006, (4) : 37-39
Tornhill, Sofie; Carbin, Maria
Kvinneforskning, Sekretariatet for kvinneforskning 2004, Vol. 28, (4) : 70-72
Carbin, Maria; Tollin, Katharina; Törnqvist, Maria
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2004, (1) : 45-48
Carbin, Maria; Tollin, Katharina; Törnqvist, Maria
Kvinnovetenskaplig tidskrift, Lund: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning 2004, (3) : 110-114
Carbin, Maria; Tornhill, Sofie
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2002, (1) : 65-67
Carbin, Maria
Aftonbladet, Schibsted Forlag 2001, (13 Aug) : 5-
Carbin, Maria; Fridolfsson, Charlotte
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2000, (4) : 26-27
Carbin, Maria; Tollin, Katharina
Se film om Maria Carbins forskning