Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 18 January 2021)

printicon
Staff photo Martin Hårdstedt

Martin Hårdstedt

Works at

Affiliation
Location
A, Humanisthuset, HF106 Umeå Universitet, 901 87 Umeå
2019
Warum Friedenschliessen so schwer ist: Fruhneuzeitliche Friedensfindung am Beispel des Westfälischen Friedenskongress, Aschendorff Verlag 2019 : 65-73
Hårdstedt, Martin
2018
Historisk Tidskrift (S), Svenska Historiska Föreningen 2018, Vol. 138, (4) : 752-754
Hårdstedt, Martin
2016
Finland and Sweden - partners with a mutual interest?, Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation 2016 : 35-45
Hårdstedt, Martin
2015
Napoleon's Empire: European Politics in Global context, London: Palgrave Macmillan 2015 : 200-213
Hårdstedt, Martin
2015
Stor seger - litet nederlag?: perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714, Åbo: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 2015 : 121-131
Hårdstedt, Martin
2015
Historisk Tidskrift (S), Vol. 135, (4) : 655-659
Hårdstedt, Martin
2015
Axess, Axess publishing 2015, (5)
Hårdstedt, Martin
2014
En samtidig världshistoria, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 789-820
Hårdstedt, Martin
2014
Krig på sjö og land: Norden i Napoleonskrigene. Gundlovsjubileet 1814-2014, Oslo: Forsvarsmuseet 2014 : 185-200
Hårdstedt, Martin
2014
Västerbottens-Kuriren
Hårdstedt, Martin
2014
Militär historia, Malmö: 2014, (1) : 14-22
Hårdstedt, Martin
2013
Legendariska fältherrar: från Hannibal till Rommel, Stockholm: Semic 2013 : 127-142
Hårdstedt, Martin
2012
Svärdet, ordet och pennan: kring människa, makt och rum i nordisk historia : festskrift till Nils Erik Villstrand den 24 maj 2012
Hårdstedt, Martin
2012
Krig och fred: Örebro 1812, Örebro: Örebro läns museum 2012 : 121-130
Hårdstedt, Martin
2012
Krig och fred: Örebro 1812, Örebro: Örebro läns museum 2012 : 27-38
Hårdstedt, Martin
2012
Mat och krig, Stockholm: Armemuseum 2012 : 141-161
Hårdstedt, Martin
2012
Människan, arbetet och historien: en vänbok till professor Tom Ericsson, Umeå: Umeå universitet 2012 : 207-226
Hårdstedt, Martin
2011
1809 und die Folgen: Finnland zwischen Schweden, Russland und Deutschland, Berlin: BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag 2011 : 24-55
Hårdstedt, Martin
2010
Stockholm: Nordstedt 2010
Hårdstedt, Martin
2009
Forum navales skriftserie, 36
Ericson Wolke, Lars; Hårdstedt, Martin; Hägg, Christer; et al.
2009
Stormvindar: en bok om ödesåret 1809, Stockholm: Riksarkivet 2009 : 194-213
Hårdstedt, Martin
2009
Fredens konsekvenser: samhällsförändringar i norr efter 1809, Luleå: Luleå tekniska universitet 2009 : 213-222
Hårdstedt, Martin
2009
Havet, minnet, slaget: Kriget 1808-09
Hårdstedt, Martin
2009
Baltic Worlds, Vol. 2, (1) : 60-61
Hårdstedt, Martin
2008
Historisk Tidskrift (S), Stockholm: Svenska historiska föreningen 2008, (3) : 389-410
Hårdstedt, Martin
2008
Military conflicts and civil population: total wars, limited wars, asymmetrical wars vol 1 : 236-241
Hårdstedt, Martin
2008
Fänrik Ståls sägner, Themis förlag 2008 : 291-315
Hårdstedt, Martin
2008
"De oändeligt förbannade sluparna-": episoder från sjöstriderna mot Ryssland 1808-1809
Hårdstedt, Martin
2008
European Review of History, Taylor & Francis 2008, Vol. 15, (1) : 104-106
Hårdstedt, Martin
2008
1809: Rikssprängning och begynnelse: 200-årsminnet av Finska kriget
Hårdstedt, Martin
2008
Historielärarnas förenings årsskrift
Hårdstedt, Martin
2008
Populär historia, (10)
Hårdstedt, Martin
2008
Populär historia, (8)
Hårdstedt, Martin
2008
Populär historia, (2)
Hårdstedt, Martin
2008
Suomen sota Keski-Pohjanmaalla 1808-1809
Hårdstedt, Martin
2008
Mariehamn: Ålands kulturstiftelse 2008
Kuvaja, Christer; Hårdstedt, Martin; Hakala, Pertti
2007
Historisk Tidskrift, Vol. 2
Hårdstedt, Martin
2007
Meddelande 66: armémuseum 2006, Stockholm: Föreningen Armémusei vänner 2007 : 58-77
Hårdstedt, Martin
2007
Forsvarsmuseets småskrifter, Vol. 43
Hårdstedt, Martin
2007
Suomalaisten taistelut
Hårdstedt, Martin
2007
Suomalaisten taistelut
Hårdstedt, Martin
2007
Suomalaisten taistelut
Hårdstedt, Martin
2007
Suomalaisten taistelut
Hårdstedt, Martin
2007
Helsinki: WSOY 2007
Hårdstedt, Martin
2007
Skärgård, Vol. 30, (3) : 10-
Hårdstedt, Martin
2006
Finsk tidskrift: Kultur-Ekonomi-Politik, (6)
Hårdstedt, Martin
2006
Stockholm: Prisma 2006
Hårdstedt, Martin
2004
Historiens mångfald: presentation av pågående forskning vid Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, Umeå: Institutionen för historiska studier, Umeå universitet 2004 : 169-183
Hårdstedt, Martin