"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Martin Hårdstedt

Research qualifications: Docent

Works at

Affiliation
Location
A, Humanisthuset, HUM.K.101 Umeå Universitet, 901 87 Umeå
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 869
Hårdstedt, Martin
Warum Friedenschliessen so schwer ist: Fruhneuzeitliche Friedensfindung am Beispel des Westfälischen Friedenskongress, Aschendorff Verlag 2019 : 65-73
Hårdstedt, Martin
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2018, Vol. 138, (4) : 752-754
Hårdstedt, Martin
Finland and Sweden - partners with a mutual interest?, Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation 2016 : 35-45
Hårdstedt, Martin
Napoleon's Empire: European Politics in Global context, London: Palgrave Macmillan 2015 : 200-213
Hårdstedt, Martin
Stor seger - litet nederlag?: perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714, Åbo: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 2015 : 121-131
Hårdstedt, Martin
Axess, Axess publishing 2015, (5)
Hårdstedt, Martin
Historisk Tidskrift, Vol. 135, (4) : 655-659
Hårdstedt, Martin
En samtidig världshistoria, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 789-820
Hårdstedt, Martin
Krig på sjö og land: Norden i Napoleonskrigene. Gundlovsjubileet 1814-2014, Oslo: Forsvarsmuseet 2014 : 185-200
Hårdstedt, Martin
Västerbottens-Kuriren
Hårdstedt, Martin
Militär historia, Malmö: 2014, (1) : 14-22
Hårdstedt, Martin
Legendariska fältherrar: från Hannibal till Rommel, Stockholm: Semic 2013 : 127-142
Hårdstedt, Martin
Svärdet, ordet och pennan: kring människa, makt och rum i nordisk historia : festskrift till Nils Erik Villstrand den 24 maj 2012
Hårdstedt, Martin
Krig och fred: Örebro 1812, Örebro: Örebro läns museum 2012 : 121-130
Hårdstedt, Martin
Krig och fred: Örebro 1812, Örebro: Örebro läns museum 2012 : 27-38
Hårdstedt, Martin
Mat och krig, Stockholm: Armemuseum 2012 : 141-161
Hårdstedt, Martin
Människan, arbetet och historien: en vänbok till professor Tom Ericsson, Umeå: Umeå universitet 2012 : 207-226
Hårdstedt, Martin
1809 und die Folgen: Finnland zwischen Schweden, Russland und Deutschland, Berlin: BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag 2011 : 24-55
Hårdstedt, Martin
Stockholm: Nordstedt 2010
Hårdstedt, Martin
Forum navales skriftserie, 36
Ericson Wolke, Lars; Hårdstedt, Martin; Hägg, Christer; et al.
Stormvindar: en bok om ödesåret 1809, Stockholm: Riksarkivet 2009 : 194-213
Hårdstedt, Martin
Fredens konsekvenser: samhällsförändringar i norr efter 1809, Luleå: Luleå tekniska universitet 2009 : 213-222
Hårdstedt, Martin
Havet, minnet, slaget: Kriget 1808-09
Hårdstedt, Martin
Baltic Worlds, Vol. 2, (1) : 60-61
Hårdstedt, Martin
Military conflicts and civil population: total wars, limited wars, asymmetrical wars vol 1 : 236-241
Hårdstedt, Martin
Fänrik Ståls sägner, Themis förlag 2008 : 291-315
Hårdstedt, Martin
"De oändeligt förbannade sluparna-": episoder från sjöstriderna mot Ryssland 1808-1809
Hårdstedt, Martin
European Review of History, Taylor & Francis 2008, Vol. 15, (1) : 104-106
Hårdstedt, Martin
1809: Rikssprängning och begynnelse: 200-årsminnet av Finska kriget
Hårdstedt, Martin
Historielärarnas förenings årsskrift
Hårdstedt, Martin
Populär historia, (10)
Hårdstedt, Martin
Populär historia, (8)
Hårdstedt, Martin
Populär historia, (2)
Hårdstedt, Martin
Suomen sota Keski-Pohjanmaalla 1808-1809
Hårdstedt, Martin
Historisk Tidskrift, Stockholm: Svenska historiska föreningen 2008, (3) : 389-410
Hårdstedt, Martin
Mariehamn: Ålands kulturstiftelse 2008
Kuvaja, Christer; Hårdstedt, Martin; Hakala, Pertti
Historisk Tidskrift, Vol. 2
Hårdstedt, Martin
Meddelande 66: armémuseum 2006, Stockholm: Föreningen Armémusei vänner 2007 : 58-77
Hårdstedt, Martin
Forsvarsmuseets småskrifter, Vol. 43
Hårdstedt, Martin
Suomalaisten taistelut
Hårdstedt, Martin
Suomalaisten taistelut
Hårdstedt, Martin
Suomalaisten taistelut
Hårdstedt, Martin
Suomalaisten taistelut
Hårdstedt, Martin
Helsinki: WSOY 2007
Hårdstedt, Martin
Skärgård, Vol. 30, (3) : 10-
Hårdstedt, Martin
Finsk tidskrift: Kultur-Ekonomi-Politik, (6)
Hårdstedt, Martin
Stockholm: Prisma 2006
Hårdstedt, Martin