Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Martin Hårdstedt

Martin Hårdstedt

Professor i historia inriktad på militär- och politisk nordisk historia. Medlem av styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
A, Humanisthuset, HF106 Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Professor i historia
Ansvarig för avancerad nivå

Jag arbetar vid institutionen som både forskare och lärare. Mycket av det jag gör har en stark koppling till Finland och jag arbetar delar av min tid i Finland. Detta visar sig bland annat i det faktum att jag är medlem av styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland och undervisar vid Åbo Akademi regelbundet. Helt nyligen inledde jag ett projekt på uppdrag av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) vilket ska utmynna i en bok om den svenska historien i Finland färdig våren 2020.

Min forskning är främst inriktad mot militär, social och politisk historia framförallt 1700-talet, revolutions- och napoleonepoken, perioden kring 1808-09 (min avhandling handlade om Finska kriget 1808-09) och tiden fram till och med andra världskriget. Jag har alltid haft ett nordiskt intresse vilket tar sig uttryck i att mina forskningsintressen rör förhållanden i hela Norden och inte minst Finland (Åland). Det innebär att mina forskningskontakter i första hand har vart nordiska. Mitt stora intresse var inledningsvis att förstå krig som mänsklig företeelse och hur krigen och militären har växelverkat med och fått betydelse och konsekvenser för det civila samhället. På senare år har jag även intresserat mig för geoplitik och fredsbegreppet ur ett historiskt nordiskt perspektiv. Min nyfikenhet på demoblisering och övergången mellan krig och fred har utmynnat i ett par artiklar och forksningsidéer. Helt nyligen inledde jag forskning kring det svenska generalkonsulatet i Oslo 1940-45 vilket anknyter till frågor om krigets upplevelse- och erfarenhetshistoria - då med bäring på norsk motståndrörelse under andra världskriget.

Ett resultat av mitt militärhistoriska fokus är att jag sedan många år är ledamot av Delegationen för militärhistorisk forskning.

Jag har undervisat vid institutionen sedan 1995 på samtliga nivåer och har på så sätt haft förmånen att få möta studenter under hela deras mognad från grundkurs till masterexamen. Inte minst har jag under perioder varit engagerad i historielärarutbildningen. I mitt arbete har även ingått att handleda doktorander och i dagsläget hjälper jag två dotorander med sin forskning. En del av mina erfarenheter är ledning av grundutbldningen och ett ständigt återkommande kursutvecklingsarbete. Jag är även intresserad av hur ett gott ledarskap kan befrämja studenters och doktoranders prestationer.

Under årens lopp har jag försökt att popularisera historia genom föreläsningar, radioprogram, tv-program, tidningsartiklar och böcker. Jag försöker skriva regelbundet i tidskrifter och press. Jag är en av författarna till Svenska slagfält (2003) som fick stor spridning. Märkesåren 2008-2009 var jag särskilt aktiv som föreläsare i både Sverige och Finland och användes som sakkunnig av både den svenska och finska kommittén för märkesåret 2009. I uppgifterna ingick även föreläsning för kungafamiljen på Stockholms slott och att ledsaga delar av kungafamiljen under deras besök i Norrland i augusti 2009. År 2009 fick jag motta Cliopriset för min bok Finska kriget 1808-1809.

I november 2019 startade jag tillsammans med idéhistorikern Peter Bennesved och i samarbete med bokförlaget Historiska media (och Urban Lindstedt) en podcast Militärhistoriepodden som tar upp militärhistoriska teman för en bred publik.

Jag har samarbetat många år med flera lokalhistoriska föreningar i både Sverige och Finland —inte minst Oravais historiska förening. Förbereder tillsammans med Göran Backman en antologi som lyfter fram ny forskning kring Finska krigets historia ("Krigsmaskineriet") med förväntad utgivning våren 2020.

 

2019
Warum Friedenschliessen so schwer ist: Fruhneuzeitliche Friedensfindung am Beispel des Westfälischen Friedenskongress, Aschendorff Verlag 2019 : 65-73
Hårdstedt, Martin
2018
Historisk Tidskrift (S), Svenska Historiska Föreningen 2018, Vol. 138, (4) : 752-754
Hårdstedt, Martin
2016
Finland and Sweden - partners with a mutual interest?, Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation 2016 : 35-45
Hårdstedt, Martin
2015
Napoleon's Empire: European Politics in Global context, London: Palgrave Macmillan 2015 : 200-213
Hårdstedt, Martin
2015
Stor seger - litet nederlag?: perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714, Åbo: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 2015 : 121-131
Hårdstedt, Martin
2015
Historisk Tidskrift (S), Vol. 135, (4) : 655-659
Hårdstedt, Martin
2015
Axess, Axess publishing 2015, (5)
Hårdstedt, Martin
2014
En samtidig världshistoria, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 789-820
Hårdstedt, Martin
2014
Krig på sjö og land: Norden i Napoleonskrigene. Gundlovsjubileet 1814-2014, Oslo: Forsvarsmuseet 2014 : 185-200
Hårdstedt, Martin
2014
Västerbottens-Kuriren
Hårdstedt, Martin
2014
Militär historia, Malmö: 2014, (1) : 14-22
Hårdstedt, Martin
2013
Legendariska fältherrar: från Hannibal till Rommel, Stockholm: Semic 2013 : 127-142
Hårdstedt, Martin
2012
Svärdet, ordet och pennan: kring människa, makt och rum i nordisk historia : festskrift till Nils Erik Villstrand den 24 maj 2012
Hårdstedt, Martin
2012
Krig och fred: Örebro 1812, Örebro: Örebro läns museum 2012 : 121-130
Hårdstedt, Martin
2012
Krig och fred: Örebro 1812, Örebro: Örebro läns museum 2012 : 27-38
Hårdstedt, Martin
2012
Mat och krig, Stockholm: Armemuseum 2012 : 141-161
Hårdstedt, Martin
2012
Människan, arbetet och historien: en vänbok till professor Tom Ericsson, Umeå: Umeå universitet 2012 : 207-226
Hårdstedt, Martin
2011
1809 und die Folgen: Finnland zwischen Schweden, Russland und Deutschland, Berlin: BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag 2011 : 24-55
Hårdstedt, Martin
2010
Stockholm: Nordstedt 2010
Hårdstedt, Martin
2009
Forum navales skriftserie, 36
Ericson Wolke, Lars; Hårdstedt, Martin; Hägg, Christer; et al.
2009
Stormvindar: en bok om ödesåret 1809, Stockholm: Riksarkivet 2009 : 194-213
Hårdstedt, Martin
2009
Fredens konsekvenser: samhällsförändringar i norr efter 1809, Luleå: Luleå tekniska universitet 2009 : 213-222
Hårdstedt, Martin
2009
Havet, minnet, slaget: Kriget 1808-09
Hårdstedt, Martin
2009
Baltic Worlds, Vol. 2, (1) : 60-61
Hårdstedt, Martin
2008
Historisk Tidskrift (S), Stockholm: Svenska historiska föreningen 2008, (3) : 389-410
Hårdstedt, Martin
2008
Military conflicts and civil population: total wars, limited wars, asymmetrical wars vol 1 : 236-241
Hårdstedt, Martin
2008
Fänrik Ståls sägner, Themis förlag 2008 : 291-315
Hårdstedt, Martin
2008
"De oändeligt förbannade sluparna-": episoder från sjöstriderna mot Ryssland 1808-1809
Hårdstedt, Martin
2008
European Review of History, Taylor & Francis 2008, Vol. 15, (1) : 104-106
Hårdstedt, Martin
2008
1809: Rikssprängning och begynnelse: 200-årsminnet av Finska kriget
Hårdstedt, Martin
2008
Historielärarnas förenings årsskrift
Hårdstedt, Martin
2008
Populär historia, (10)
Hårdstedt, Martin
2008
Populär historia, (8)
Hårdstedt, Martin
2008
Populär historia, (2)
Hårdstedt, Martin
2008
Suomen sota Keski-Pohjanmaalla 1808-1809
Hårdstedt, Martin
2008
Mariehamn: Ålands kulturstiftelse 2008
Kuvaja, Christer; Hårdstedt, Martin; Hakala, Pertti
2007
Historisk Tidskrift, Vol. 2
Hårdstedt, Martin
2007
Meddelande 66: armémuseum 2006, Stockholm: Föreningen Armémusei vänner 2007 : 58-77
Hårdstedt, Martin
2007
Forsvarsmuseets småskrifter, Vol. 43
Hårdstedt, Martin
2007
Suomalaisten taistelut
Hårdstedt, Martin
2007
Suomalaisten taistelut
Hårdstedt, Martin
2007
Suomalaisten taistelut
Hårdstedt, Martin
2007
Suomalaisten taistelut
Hårdstedt, Martin
2007
Helsinki: WSOY 2007
Hårdstedt, Martin
2007
Skärgård, Vol. 30, (3) : 10-
Hårdstedt, Martin
2006
Finsk tidskrift: Kultur-Ekonomi-Politik, (6)
Hårdstedt, Martin
2006
Stockholm: Prisma 2006
Hårdstedt, Martin
2004
Historiens mångfald: presentation av pågående forskning vid Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, Umeå: Institutionen för historiska studier, Umeå universitet 2004 : 169-183
Hårdstedt, Martin