Skip to content
printicon
Staff photo Petra Ryden

Petra Ryden


I am a registered dietitian and works as a lecturer at the Department of Food and Nutrition. My research is currently focused on how new technologies can be used by dieticians to, for example, make available dietary treatment. I also look at the students' experience of Blended Learning. My teaching mainly involves courses that concern scientific methods, but I'm also involved in courses that deal with diet in relation to public health.

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Food, Nutrition and Culinary Science Role: Directory Co-ordinator
Location
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är legitimerad dietist och sedan 2011 även doktor i kostvetenskap. Jag arbetar idag som universitetslektor på institutionen för kostvetenskap.

I min avhandling undersökte jag några av de faktorer som påverkar hur vi äter, och då framförallt faktorer som påverkar oss när vi vill förändra vårt kostintag i en hälsosam inriktning. Jag har till exempel undersökt kostnaden för att äta en hälsosam kost, och intervjuat personer som under en period ätit mer hälsosamt om deras erfarenheter av kostförändring. Min avsikt är att så småningom kunna fördjupa mig ytterligare i kostnader som berör hälsosamt ätande tillsammans med kollegor och forskare inom nationalekonomi verksamma vid HUI Research/University of Laramie, USA samt vid Lunds universitet.

Jag har ett stort personligt intresse för IT och IKT, vilket har givit mig förmånen att utveckla ett projekt där vi undersöker dietistbehandling via distansteknik. Projektet är ett samarbete med forskare vid Glesbygdsmedicinskt Centrum och institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

IKT-intresset har också föranlett att jag fördjupat mig inom hur IKT kan användas för att utveckla och förbättra lärande och undervisningsformer inom högre utbildning. Jag fokuserar på de möjligheter som blended learning erbjuder, och arbetar bland annat med ett insamlat reflektionsmaterial från studenter på vårt moment kostvetenskapliga metoder.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter för närvarande är att undervisa på institutionens olika kurser för blivande kostvetare, dietister, samt hem- och konsumentkunskapslärare. Jag undervisar bland annat i näringslära, om kost för äldre samt därtill associerade områden, samt ytterligare några områden som berör kost och folkhälsa. Jag är momentansvarig för Kostvetenskapliga metoder, där jag bl.a. utvecklat ett PBL-baserat undervisningssätt för statistik som utgår från blended learning. Jag är även ansvarig för den nätbaserade distanskursen Kost vid graviditet och amning. Utöver detta arbetar jag med de studenter som skriver uppsatser och vetenskapliga arbeten inom kostvetenskap, både som handledare och examinator.

2018
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas Riksförbund 2018, Vol. 27, (6) : 36-38
Rydén, Petra; Persson, Sarah
2014
Journal of Nutritional Science, Cambridge University Press 2014, Vol. 3, (e2)
Kautto, Ethel; Rydén, Petra; Ivarsson, Anneli; et al.
2012
Barnläkaren, Stockholm: Svenska barnläkarföreningen, karolinska sjukhuset 2012, Vol. 5 : 8-11
Larsson, Christel; Burgård Konde, Åsa; Ryden, Petra
2011
Public Health Nutrition, Cambridge University Press 2011, Vol. 14, (9) : 1680-1692
Rydén, Petra; Hagfors, Linda
2011
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley 2011, Vol. 25, (3) : 583-590
Rydén, Petra; Mattsson Sydner, Ylva
2008
International Journal of Consumer Studies, Vol. 32, (2) : 138-146
Ryden, Petra; Mattsson Sydner, Ylva; Hagfors, Linda
2004
8th Nordic Nutrition Conference: Public Health Nutrition
Ryden, Petra; Sköldstam, Lars; Johansson, Gunnar