Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 21 October 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Stina Johansson

Stina Johansson

Stina Johansson is Professor Emerita. Her research focus is social care in the broad sense, including ethics of care, social gerontology, gender, diversity, and comparative social policy.

Works at

Affiliation
Affiliated as professor emerita at Department of Social Work
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Stina Johansson är professor emerita vid Umeå Universitet där hon var professor i socialt arbete mellan 1999 och 2013. Hon är sociolog och disputerade i ämnet vid Uppsala universitet 1986 och blev docent vid samma universitet 1993. Innan hon kom till Umeå universitet var hon universitetslektor i sociologi vid Linköpings universitet. Johanssons har intresserat sig för den sociala omsorgen i vid mening, från omsorgens etik, till omsorgens professionalisering, personalintressen respektive intressen som grundar sig i behov hos mottagaren av den hjälp som erbjuds. Hon har i sin forskning särskilt betonat frågorna om genus och mångfald/kulturell diversitet i omsorgen. Johansson har publicerat tillsammans med forskare från Skandinavien, övriga Europa, Kina och Australien. Hon har också publicerat och redigerat läroböcker på temat social omsorg inom ämnet socialt arbete, avsedda för socionom-och andra relevanta utbildningar. 2014 utgavs av Policy Press boken Population Ageing from a Life Course Perspective som Johansson redigerat tillsammans med Kathrin Komp, Helsingfors Universitet.

2020
Tidsskrift for velferdsforskning, Oslo: Universitetsforlaget 2020, Vol. 23, (1) : 80-82
Johansson, Stina
2019
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 41-55
Kalman, Hildur; Johansson, Stina
2017
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 75-88
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
2017
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 163-186
Evertsson, Lars; Johansson, Stina
2017
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017
2017
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 239-251
Johansson, Stina
2017
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 9-18
Johansson, Stina
2017
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 89-108
Johansson, Stina; Larsson, Annika Taghizadeh
2017
The handbook of stress and health: a guide to research and practice, John Wiley & Sons 2017 : 605-629
Johansson, Stina; Sjölund, Maria
2017
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 203-216
Sjölund, Maria; Johansson, Stina
2016
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 91-106
Johansson, Stina
2016
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 15-29
Johansson, Stina
2016
International Social Work, Sage Publications 2016, Vol. 59, (6) : 922-937
Johansson, Stina; Cheng, Shengli
2016
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 169-173
Jönson, Håkan; Johansson, Stina; Harnett, Tove; et al.
2016
Ageing & Society, Vol. 36, (9) : 1937-1960
Komp, Kathrin; Johansson, Stina
2016
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 9-13
Taghizadeh Larsson, Annika; Johansson, Stina; Harnett, Tove; et al.
2015
Population aging from a lifecourse perspective: critical and international approaches, Bristol: Policy Press 2015 : 183-202
Johansson, Stina
2015
Population ageing from a lifecourse persepctive: critical and international approaches, Bristol: Policy Press 2015 : 239-250
Johansson, Stina; Komp, Kathrin
2015
Population ageing from a lifecourse perspective: Critical and international approaches, Bristol: Policy Press 2015 : 1-10
Kathrin, Komp; Johansson, Stina
2014
Socialvetenskaplig tidskrift, Umeå: Forsa Förbundet för forskning i socialt arbete 2014, (2) : 232-237
Johansson, Stina
2014
Educational gerontology, Taylor & Francis 2014, Vol. 40, (6) : 442-457
Johansson, Stina; Ahnlund, Petra
2013
The SAGE handbook of aging, work and society, London: Sage Publications 2013 : 363-378
Johansson, Stina
2013
Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning, Stockholm: Natur och kultur 2013 : 208-221
Johansson, Stina
2012
International Journal of Social Welfare, Oxford UK and Malden USA: Blackwell Publishing 2012, Vol. 21, (1) : 44-52
Johansson, Stina; Leonard, Rosemary; Noonan, Kerrie
2012
Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 39-54
Kalman, Hildur; Johansson, Stina
2012
International Journal of Humanities and Social Science, Centre for Promoting Ideas 2012, Vol. 2, (7) : 21-33
Snellman, Fredrik; Johansson, Stina; Kalman, Hildur
2011
IFAU-rapport, 2011:19
Ahnlund, Petra; Johansson, Stina
2011
Journal of Advanced Nursing, Blackwell Publishing Ltd 2011, Vol. 67, (6) : 1305-1316
Fagerström, Lisbeth; Gustafson, Yngve; Johansson, Stina; et al.
2011
Utvärdering i socialt arbete: Utgångspunkter, modeller och användning, Stockholm: Natur & Kultur 2011 : 218-233
Johansson, Stina
2011
Productive Engagement in Later Life: Global Perspectives, Beijing: China Society Press 2011 : 107-122
Johansson, Stina
2011
Konferens Etiska dilemman i kvalitativ forskning Umeå 16-17 juni, 2011
Kalman, Hildur; Johansson, Stina
2010
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 116-131
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
2010
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 43-55
Evertsson, Lars; Johansson, Stina
2010
Malmö: Gleerups 2010
2010
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 9-25
Johansson, Stina
2010
Att vara socionom: från utbildad till erfaren, Lund: Studentlitteratur 2010 : 47-58
Johansson, Stina
2010
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 99-115
Johansson, Stina; Malmström-Ehrling, Anna-Karin
2010
Omsorg och mångfald, Malmö: Glerrups 2010 : 208-218
Mehta, Kalyani; Johansson, Stina
2008
Care work in crisis: Reclaiming the Nordic ethos of care, Lund: Studentlitteratur 2008 : 324-340
Ahnlund, Petra; Johansson, Stina
2008
Tidskriften Socionomens forskningsöversikt, Stockholm: Akademikerförbundet SSR 2008, (6) : 70-82
Ahnlund, Petra; Johansson, Stina
2008
Socialvetenskaplig tidskrift, Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2008, Vol. 15, (2) : 135-151
Evertsson, Lars; Johansson, Stina
2008
Care work in crisis: Reclaiming the Nordic ethis of care, Lund: Studentlitteratur 2008 : 283-302
Johansson, Stina
2008
Care work in crisis: Reclaiming the Nordic ethos of care, Lund: Studentlitteratur 2008 : 275-282
Johansson, Stina
2008
International Journal of Social Welfare, Blackwell 2008, Vol. 17, (1) : 37-45
Leonard, Rosemary; Johansson, Stina
2007
Social omsorg i socialt arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2007 : 240-262
Bergström, Helén; Johansson, Stina
2007
Social omsorg i socialt arbete, Malmö: Gleerups utbildning 2007 : 176-199
Evertsson, Lars; Johansson, Stina
2007
Journal of gerontological social work, Abingdon: Routledge 2007, Vol. 49, (4) : 3-27
Gazanfareoon Karlsson, Sofie; Johansson, Stina; Gerdner, Arne; et al.
2007
Social omsorg i socialt arbete, Gleerups, Malmö 2007 : 17-
Johansson, Stina