"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Susanne Haugen

Lecturer in Scandinavian languages.

Educational qualifications: Recognised university teacher

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Language Studies Units: Swedish and Scandinavian Studies
Location

I am Lecturer in Scandinavian languages. I teach Scandinavian languages and Swedish in the Teacher education program. 

I also have a Bachelor Degree in Icelandic from University of Iceland and I have taught modern Icelandic at Umeå University and Vasa University, Finland.

Since 2022 I am a recognized teacher in the university system for educational qualifications.

I am also chief editor for the publication Oknytt.

Språkrådet rekommenderar: perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor, Stockholm: Institutet för språk och folkminnen 2023 : 79-91
Haugen, Susanne
Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet
Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet, 2022
Skrifter utgivna av Johan Nordlandersällskapet, 33
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2020
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2020
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2019
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2019
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2018
Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2018
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2017
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2017
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2016
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2016
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2015
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2015
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, 3
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, 3
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2014
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2014
Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2013 : 9-22
Edlund, Ann-Catrine; Haugen, Susanne
Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2013 : 43-60
Haugen, Susanne
Språken, tiden, rummet: festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen 16 augusti 2013, Umeå: Umeå universitet 2013 : 62-77
Haugen, Susanne
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2013 : 130-130
Haugen, Susanne
Svenska impulser 3, Stockholm: Sanoma utbildning 2013 : 302-325
Haugen, Susanne
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2013
Johan Nordlander-sällskapets skriftserie, 3-4 2013
Johan Nordlander-sällskapets skriftserie, 30
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 81-94
Haugen, Susanne
Scripta Islandica: Isländska Sällskapets Årsbok, Uppsala: Swedish Science Press 2011, Vol. 62 : 105-107
Haugen, Susanne
Umeå: Umeå universitet 2009
Haugen, Susanne
Haugen, Susanne
Scripta Islandica: Isländska Sällskapets Årsbok, Uppsala: Swedish Science Press 2008, (59) : 121-134
Haugen, Susanne
Nordsvenska / Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, 13
Haugen, Susanne
Västerbottens-Kuriren
Haugen, Susanne
Historisk tidskrift för Finland
Haugen [Rudholm], Susanne