Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Susanne Haugen

Susanne Haugen

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet, 43
Skrifter utgivna av Johan Nordlandersällskapet, 33
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, 3
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, 3
Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2013 : 9-22
Edlund, Ann-Catrine; Haugen, Susanne
Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2013 : 43-60
Haugen, Susanne
Johan Nordlander-sällskapets skriftserie
Språken, tiden, rummet: festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen 16 augusti 2013, Umeå: Umeå universitet 2013 : 62-77
Haugen, Susanne
Johan Nordlander-sällskapets skriftserie, 3-4
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2013 : 130-130
Haugen, Susanne
Johan Nordlander-sällskapets skriftserie, 30
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 81-94
Haugen, Susanne
Scripta Islandica: Isländska Sällskapets Årsbok, Uppsala: Swedish Science Press 2011, Vol. 62 : 105-107
Haugen, Susanne
Umeå: Umeå universitet 2009
Haugen, Susanne
Haugen, Susanne
Scripta Islandica: Isländska Sällskapets Årsbok, Uppsala: Swedish Science Press 2008, (59) : 121-134
Haugen, Susanne
Nordsvenska / Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, 13
Haugen, Susanne
Västerbottens-Kuriren
Haugen, Susanne
Historisk tidskrift för Finland
Haugen [Rudholm], Susanne

Forskargrupper

Gruppmedlem