"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Susanne Haugen

Lektor i nordiska språk. Undervisar på fristående kurser i svenska/nordiska språk och inom ämneslärarprogrammet i svenska.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats

Jag är universitetslektor i nordiska språk. Jag undervisar på fristående kurser i svenska/nordiska språk och kurser i svenska på ämneslärarprogrammet. I min undervisning ingår också handledning av examensarbeten, både inom fristående kurser och grundlärar- och ämneslärarprogrammet, samt vfu-besök.

Jag har ämneslärarexamen och har tidigare arbetat som gymnasielärare i svenska och historia. Jag har också en kandidatexamen i isländska från Islands universitet, och jag har undervisat i modern isländska vid Umeå universitet och Vasa universitet.

Jag är sedan 2012 huvudredaktör för Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Oknytt.

Sedan 1 juli 2022 är jag utnämnd till meriterad lärare vid Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet.

 

Språkrådet rekommenderar: perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor, Stockholm: Institutet för språk och folkminnen 2023 : 79-91
Haugen, Susanne
Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet
Haugen, Susanne; Eckeryd, Robert; Haage, Helena
Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet, 2022
Haugen, Susanne; Eckeryd, Robert; Haage, Helena
Skrifter utgivna av Johan Nordlandersällskapet, 33
Haugen, Susanne; Eckeryd, Robert
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2020
Haugen, Susanne; Eckeryd, Robert
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2020
Haugen, Susanne; Eckeryd, Robert
Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet, 31
Haugen, Susanne
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2019
Haugen, Susanne; Eckeryd, Robert
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2019
Haugen, Susanne; Eckeryd, Robert
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2018
Haugen, Susanne; Andersson, Daniel; Eckeryd, Robert; et al.
Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2018
Haugen, Susanne; Eckeryd, Robert
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2017
Haugen, Susanne; Andersson, Daniel; Karlgren, Stina
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2017
Haugen, Susanne; Andersson, Daniel; Karlgren, Stina; et al.
Nordsvenska, 25
Andersson, Daniel; Edlund, Lars-Erik; Haugen, Susanne; et al.
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2016
Haugen, Susanne; Andersson, Daniel; Karlgren, Stina
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2016
Haugen, Susanne; Andersson, Daniel; Karlgren, Stina; et al.
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2015
Haugen, Susanne
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2015
Haugen, Susanne
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, 3
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik; Haugen, Susanne
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, 3
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik; Haugen, Susanne
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2014
Haugen, Susanne
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2014
Haugen, Susanne; Nygren, Sigurd
Nordsvenska, Supplement 1
Andersson, Daniel; Haugen, Susanne
Nordliga studier, 4
Edlund, Ann-Catrine; Haugen, Susanne
Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2013 : 9-22
Edlund, Ann-Catrine; Haugen, Susanne
Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2013 : 43-60
Haugen, Susanne
Språken, tiden, rummet: festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen 16 augusti 2013, Umeå: Umeå universitet 2013 : 62-77
Haugen, Susanne
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2013 : 130-130
Haugen, Susanne
Svenska impulser 3, Stockholm: Sanoma utbildning 2013 : 302-325
Haugen, Susanne
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2013
Haugen, Susanne; Frånberg, Per; Nygren, Sigurd
Johan Nordlander-sällskapets skriftserie, 3-4 2013
Haugen, Susanne; Nygren, Sigurd
Johan Nordlander-sällskapets skriftserie, 30
Haugen, Susanne; Olsson, Lars-Gunnar
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 81-94
Haugen, Susanne
Scripta Islandica: Isländska Sällskapets Årsbok, Uppsala: Swedish Science Press 2011, Vol. 62 : 105-107
Haugen, Susanne
Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 56
Edlund, Lars-Erik; Haugen, Susanne
Umeå: Umeå universitet 2009
Haugen, Susanne
Haugen, Susanne
Scripta Islandica: Isländska Sällskapets Årsbok, Uppsala: Swedish Science Press 2008, (59) : 121-134
Haugen, Susanne
Nordsvenska / Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, 13
Haugen, Susanne
Västerbottens-Kuriren
Haugen, Susanne
Historisk tidskrift för Finland
Haugen [Rudholm], Susanne