Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U16010 Cultural determinants of city growth: Evidence from Sweden

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2021). U16010. https://dx.doi.org/10.17197/U16010

Beskrivning av uttaget:
Vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har ett datauttag bestående av aggregerad namnstatistik producerats med information från samtliga församlingar som finns registrerade i POPUM-databasen. Syftet med detta uttag är att studera kulturella normer, samt migration, kopplat till namngivning av barn. 

Databasen POPUM är en historisk databas som innehåller individdata registrerat från den svenska folk- och kyrkobokföringen. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) samt mellan församlingar (regionslänkning).
 
Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Aggregerad statistik

Databas:
POPUM

Variabler:
7

Språk:
Data: svenska/engelska
Dokumentation: svenska/engelska

Beställare av uttaget:
Anne Sofie Beck Knudsen, forskare Lunds universitet.