"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)

Bild: Andreas Nilsson

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) består av två sektioner: CEDAR forskning och Demografiska databasen. Vi stödjer, stärker och stimulerar forskning om befolkning och åldrande genom att skapa högklassiga befolkningsdatabaser och göra dem tillgängliga för forskning i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Forskning

Vår forskning

CEDAR är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om demografiska förändringar och åldrande.

Publikationer

Här kan du se aktuella publikationer från våra forskare.

Forskningsprojekt

Här kan du se vilka forskningsprojekt som är knutna till CEDAR.

Seminarieschema

Här hittar du CEDAR:s seminarieschema.

Infrastruktur

Infrastruktur vid CEDAR

Vid CEDAR finns Demografiska databasen som registrerar, bearbetar och tillgängliggör demografiska data.

Databaser

Vid CEDAR finns högklassiga befolkningsdatabaser för forskning.

Öppna data vid CEDAR

Här kan du söka och ladda ner data från flera olika databaser.

Beställ data

Läs mer om hur du som är forskare går tillväga för att beställa data från CEDAR:s databaser.

Aktuellt

CEDAR working papers

CEDAR working papers är en rapportserie från Enheten för demografi och åldrandeforskning.

Familia – ett nytt verktyg för släktforskare

Sökverktyget INDIKO, flitigt använt av bland andra släktforskare, ersätts nu av det nya systemet Familia.

Nyheter

Nyheter från CEDAR.

Lena Karlsson ny föreståndare för CEDAR

Lena Karlsson är sedan årsskiftet föreståndare vid CEDAR - Enheten för demografi och åldrande forskning.

Ny professor i befolkningsstudier vid Umeå universitet

Anna Baranowska-Rataj är ny professor i befolkningsstudier med fokus på registerbaserad forskning.

Kalender

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.