"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)

Bild: Andreas Nilsson

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) består av två sektioner: CEDAR forskning och Demografiska databasen. Vi stödjer, stärker och stimulerar forskning om befolkning och åldrande genom att skapa högklassiga befolkningsdatabaser och göra dem tillgängliga för forskning i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Forskning

Vår forskning

CEDAR är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om demografiska förändringar och åldrande.

Publikationer

Här kan du se aktuella publikationer från våra forskare.

Forskningsprojekt

Här kan du se vilka forskningsprojekt som är knutna till CEDAR.

Seminarieschema

Här hittar du CEDAR:s seminarieschema.

Infrastruktur

Infrastruktur vid CEDAR

Vid CEDAR finns Demografiska databasen som registrerar, bearbetar och tillgängliggör demografiska data.

Databaser

Vid CEDAR finns högklassiga befolkningsdatabaser för forskning.

Öppna data vid CEDAR

Här kan du söka och ladda ner data från flera olika databaser.

Beställ data

Läs mer om hur du som är forskare går tillväga för att beställa data från CEDAR:s databaser.

Aktuellt

Nyheter

Nyheter från CEDAR.

Demografiska databasen firar 50 år

Jubileet kommer att uppmärksammas på olika sätt under höst och vår.

Medel till forskare vid CEDAR

CEDAR-anknutna forskare har tilldelats finansiering för sina forskningsprojekt från både Forte och VR.

Demografiska databasen 50 år

Jubileumssida DDB 50 år!

Demografiskadatabasen (DDB) firar 50 år. Här samlas information och aktiviteter kopplade till jubileet.

Pionjärinsats som har fått stor betydelse

Läs mer om idén bakom och uppstarten av DDB.

Forskarpresentationer

Läs intervjuer med forskare anknutna till CEDAR.

Lockas av utmaningen med komplexa historiska demografiska data

Alice Reid - professor vid Cambridge University