Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U20006 The impact of migrations flows on the population structure of the Northern inland of Sweden 1850-1960

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2021). U20006. https://dx.doi.org/10.17197/U20006

Beskrivning av uttaget:
Det övergripande syftet är att undersöka, beskriva och analysera migrationen som drivkraft till befolkningsutvecklingen i det norrländska inlandet från ca 1850 till 1960. Mer specifikt kommer migration till och från de församlingar som ingår i POPLINK att studeras. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats, som ska besvaras av datauttaget:
1. Vilka generella trender och tendenser kan ses i migrationsmönstren till och från församlingarna som ingår i POPLINK under undersökningsperioden samt hur och varför förändras dessa över tid?
2. Vilka konkreta demografiska uttryck tog migrationen med hänseende till: ålder, kön och klass/social ställning?
3. Förändrades migrationsmönstret med hänseende till ovan angivna kategorier över tid och vilka strukturella faktorer påverkade i sådana fall detta?
4. Vilken relativ betydelse hade migration, fertilitet och mortalitet för befolkningsstrukturen med avseende på faktorer som ålder, kön och socioekonomisk sammansättning?

Data hämtas från databasen POPLINK, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom mellan församlingar (regionslänkning).

Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Individ

Databaser:
POPLINK

Variabler:
48

Antal individer:
ca 380 000

Språk:
Data: svenska
Dokumentation: svenska

Beställare av uttaget:
Samuel Sundvall, Umeå universitet, Johan Junkka, Umeå universitet, Glenn Sandström, Umeå universitet