Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U21003 Migration och dödlighet

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2021). U21003. https://dx.doi.org/10.17197/U21003

Beskrivning av uttaget:
Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta fram ett datauttag till forskarna Samuel Sundvall, Johan Junkka och Glenn Sandström, Umeå universitet, från databasen POPLINK.

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka, beskriva och analysera strukturella såväl som individuella konsekvenser av migrationsflöden till och från Norrlands inland under 1900-talet. Mer specifikt så kommer migrationsflödenas inverkan på inlandets demografiska samansättning på regional nivå att undersökas varefter det fortsatta livsförloppet för migranter och bofasta i inlandet jämförs med varandra.

Data hämtas från databasen POPLINK, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom mellan församlingar (regionslänkning).
 
Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Individ
 
Databaser:
POPLINK

Variabler:
77

Antal individer:

ca 337000
 
Språk:
Data: svenska
Dokumentation: svenska
 
Beställare av uttaget:
Samuel Sundvall, Johan Junkka, Glenn Sandström, Umeå universitet.