Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U21009 Intergenerational effects of smallpox vaccination over two centuries, part II

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2022). U21009. https://dx.doi.org/10.17197/U21009
 
Beskrivning av uttaget:
Syftet med detta projekt är att studera såväl kort- som långsiktiga hälso- och socioekonomiska konsekvenser av smittkoppsvaccineringen i Sverige, som var en av föregångarna för smittkoppsvaccination och som har unika registerdata på individnivå för denna form av studie.

För denna studie kommer data från databasen POPUM att analyseras. POPUM är en befolkningsdatabas innehållande individdata som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Den innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) samt över församlingsgränserna (regionslänkning).

Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Individ

Databas:
POPUM

Variabler:
ca 140

Språk:
Data: svenska/engelska
Dokumentation: engelska

Beställare av uttaget:
Volha Lazuka, Lunds universitet