Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U21010 Eskilstunas industriella utveckling

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2022). U21010. https://dx.doi.org/10.17197/U21010

Beskrivning av uttaget:
Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta fram ett datauttag till forskarna Thor Berger (Lunds universitet) och Peter Sandholt Jensen (Linnéuniversitetet) från databasen TABVERK.

Syftet är att studera sambandet mellan skråväsendets utbredning/avskaffande och industriell utveckling. Mer specifikt studeras hur etableringen av Fristaden och skråväsendets partiella avskaffande i Eskilstuna påverkade stadens utveckling relativt andra städer och församlingar i Sverige. För att göra detta används information rörande befolkning och yrkesfördelning från TABVERK som möjliggör en studie av utvecklingen i Eskilstuna både före och efter etableringen av Fristaden på 1770-talet.

Forskningsmaterialet är hämtat från Tabellverksdatabasen, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB), Umeå universitet. Tabellverket bildades 1749 var verksamt fram till 1859, då Kungliga Statistiska Centralbyrån inrättades och övertog insamlandet av befolkningsstatistiken. Tabellverksmaterialet innehåller information om ca 2 500 församlingar, samtliga i Sverige. Informationen täcker en stor mängd uppgifter om, för att nämna några, antal födda och döda, yrken, vigslar och - inte minst - dödsorsaker.

Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Församling

Databaser:
TABVERK

Data:
24 filer, ca 220 variabler.

Språk:
Data: svenska
Dokumentation: svenska

Beställare av uttaget:
Thor Berger, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
Peter Sandholt Jensen, Institutionen för nationalekonomi och statistik, Linnéuniversitetet