Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U22002 Intergenerational effects of smallpox vaccination over the two centuries, part III

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2022). U22002. https://dx.doi.org/10.17197/U22002

Beskrivning av uttaget:
Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta fram ett datauttag till forskarna Volha Lazuka (Lunds universitet) och Peter Sandholt Jensen (Linnéuniversitet) från databasen TABVERK.

Projektet undersöker om införandet av smittkoppsvaccination i Sverige, 1801–1850, gav bestående hälsoeffekter, vilket skulle kunna möjligt för individer att överleva smittkoppsutbrott och andra infektionssjukdomar, vara hälsosamma som vuxna och om de följande generationerna hade det bättre. Projektet strävar efter att förstå hur en förvärvad immunitet och vaccination mot smittkoppor påverkade individernas socioekonomiska utsikter (sjuklighet, dödlighet, fertilitet, äktenskap och socioekonomisk status).

Forskningsmaterialet är hämtat från Tabellverksdatabasen, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB), Umeå universitet. Tabellverket bildades 1749 var verksamt fram till 1859, då Kungliga Statistiska Centralbyrån inrättades och övertog insamlandet av befolkningsstatistiken. Tabellverksmaterialet innehåller information om ca 2 500 församlingar, samtliga i Sverige. Informationen täcker en stor mängd uppgifter om, för att nämna några, antal födda och döda, yrken, vigslar och - inte minst - dödsorsaker.

Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Församling

Databas:
TABVERK

Variabler:
17 filer, ca 170 variabler.

Språk:
Data: svenska/engelska
Dokumentation: engelska

Beställare av uttaget:
Volha Lazuka, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
Peter Sandholt Jensen, Institutionen för nationalekonomi och statistik, Linnéuniversitetet