"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationella samarbeten

Här presenteras ett urval av de internationella samarbeten som CEDAR:s forskare medverkar i.

Den forskningen som bedrivs vid CEDAR har en stark internationell profil och ger viktiga bidrag till forskning om befolkningsförändringar, åldrande, äldres livsvillkor och deltagande, samt till metodutveckling inom både forskning och infrastruktur.

Här presenteras några av de internationella samarbeten/nätverk/konsortier som forskare vid CEDAR är del i.

The International Consortium of Lifecourse Research Centers

CEDAR har anslutit sig till the International Consortium of Lifecourse Research Centers som samordnas av LIVES-centret i Schweiz, som är baserat vid universitetet i Lausanne och universitetet i Genève.

Konsortiet omfattar över ett dussin utmärkta centra som fokuserar på ämnen som rör sårbarhet och motståndskraft över livsförlopp, generationer och historisk tid samt geografiska sammanhang. Samarbeten inom konsortiet stöder initiativ som vinterskolor för doktorander, internationella besök av gästforskare samt gemensamma workshops och konferenser.

Population Europe

CEDAR är en del av Population Europe, ett nätverk av Europas ledande forskningscentra inom  befolkningsstudier som siktar mot policyförändring. Denna unika kunskapspool förmedlar de mest relevanta forskningsresultaten till politiker  och allmänheten. Nätverket har etablerat samarbeten med ett brett spektrum av aktörer som är intresserade av befolkningsutveckling.

Population Europe har också ett omfattande nätverk av framstående befolkningsexperter i hela Europa som utses av partnerinstituten. Dessa experter stödjer nätverkets verksamhet, tillexempel genom att delta i olika evenemang och bidra till publikationer. Några av CEDARs forskare, Anna Baranowska-Rataj, Mojgan Padyab och Gunnar Malmberg är befolkningsexperter som nominerats av Population Europe.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2022-12-08