Hoppa direkt till innehållet
printicon

Enheten för externa relationer

Enheten för externa relationer är universitetets gemensamma och centrala enhet för forskningsfinansiering och samverkan. Till oss kan du vända dig om du är intresserad av att samarbeta med Umeå universitet.

Personal 

Anställda medarbetare

Anders Wennström, samordnare, forskning

Jag arbetar med att ge information och stöd under ansökningsskrivandet till forskare som söker internationell och nationell forskningsfinansiering

Anna-Lill Drugge, projektsamordnare

Jag arbetar med frågor som rör Strategiska partnerskap, forskningssamverkan samt Co-operative education. Mitt forskningsintresse rör frågor om samverkan och etik i urfolksfältet.

Annett Wolf, samordnare, forskning (tjänstledig)
Barbro Widerstedt, övrig/annan befattning, analytiker
Benkt Wiklund, administratör, senior

Samordnare för Företagsforskarskolan

Johanna Gardeström, projektsamordnare

Jag arbetar med att erbjuda stöd och verktyg till utbildning och forskning för att underlätta samverkan med det omgivande samhället.

Karl-Erik Renhorn, övrig/annan befattning

Stöder och utvecklar ansökningsprocessen och ansökningar om externa forskningsbidrag, utbildar ansökansförfattare.

Katarina Henriksson, projektsamordnare

Jag arbetar med att ge stöd till samverkan i utbildning och forskning.

Kristoffer Lindell, övrig/annan befattning

Verksamhetsledare vid Grants Office och projektledare vid Planeringsenheten.

Lena Holmberg, kommunikatör

Som kommunikatör på Enheten för externa relationer arbetar jag bland annat med den externa webben, intranätet Aurora och textproduktion.

Markus Boman, projektsamordnare

Jag arbetar med att ge stöd till samverkan i utbildning och forskning.

Mats Falck, projektsamordnare

Tjänstledig 2018/2019 för uppdrag åt Innovationskontoret/Umeå universitet Holding samt Umevatoriet/Sliperiet

Mats Reinhold, projektsamordnare (tjänstledig)
Sussi Mikaelsson, ekonom (tjänstledig)

Budgetrådgivare med fokus på projekt med finansiering från EU & Wallenberg. Vidare är jag Organisationskontoansvarig för Prisma här vid Umeå Universitet.