Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Vi erbjuder ett centralt stöd till Umeå universitet i frågor som rör såväl samverkan som forskningsfinansiering. Dessutom finns vi här för att underlätta för dig som vill nå och samarbeta med universitetets forskare, lärare och studenter.

Forskningsstöd

Forskningsstöd, eller Research Support Office, stöttar universitetets forskare, administratörer och ledning i frågor som rör forskningsfinansiering. Till exempel när det gäller att sprida information om aktuella utlysningar, hitta passande finansiärer, ge skrivstöd eller hjälpa till med projektbudget och revision.

Samverkan

På samverkanssidan jobbar vi för att underlätta Umeå universitets samarbete med det omgivande samhället, både när det gäller forskning och utbildning. Det innebär bland annat att vi:

Skapar tillfällen för forskare, lärare, studenter och samhälle att mötas

Till exempel genom att arrangera mötesplatser som AIMday och Jobbsnack. Men också genom att koordinera satsningar på samverkansinslag i utbildning likt Co-op, Cooperative education, där studenter varvar sina teoretiska studier med jobbperioder ute hos företag eller organisationer. 

Ger stöd i att ta idéer och samarbeten vidare

Till exempel genom att informera om olika sätt att samverka på, utlysa medel som kan ge nya samarbeten en välkommen skjuts – och förstås hjälpa till att koppla ihop frågor med rätt kompetenser. Detta gör vi bland annat inom ramen för Umeå universitets strategiska partnerskap och den nationella satsningen Mötesplats Social Innovation 

Inventerar den samverkan som finns vid Umeå universitet och i regionen – och föreslår förbättringar 

Till exempel genom projekt som:

  • IMP, Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter 
  • SPETS, Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan
  • SAFIR, Samverkansfinansiering – rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande
  • MerUt, Metoder för relevansbedömningar av utbildningar
  • Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning – i hela landet
 

Är du intresserad av samverkan? Klicka gärna på Samarbeta med oss!

Personal 

Anställda medarbetare

Jag arbetar med att på olika sätt bidra till att öka Umeå universitets kunskap om och anslag från EU. Jag är också tf. verksamhetsledare för området forskningsstöd.

Anders Wennström

Jag arbetar med att ge information och stöd under ansökningsskrivandet till forskare som söker internationell och nationell forskningsfinansiering

Anna Sandström Emmelin
Telefon
090-786 60 21

Jag arbetar med att underlätta samverkan mellan Umeå universitet och det omgivande samhället.

Annika Nordstrand
Telefon
090-786 68 83

Jag arbetar med att ge stöd till samverkan mellan Umeå universitet och det omgivande samhället. Jag ger även stöd under ansökningsskrivandet till forskare som söker forskningsfinansiering.

Bodil Formark
Telefon
090-786 66 49
Erika Sörensson
Telefon
090-786 63 31

Som forskningssamordnare ger jag forskare strategiskt och operativt stöd i frågor som rör forskningsfinansiering, samverkan och etik i forskningsprocessen.

Jeanette Bröms
Telefon
090-786 66 94

Jag hjälper forskare genom att informera dem om finansieringsmöjligheter och stötta dem under ansökningsskrivandet.

Johanna Gardeström
Telefon
090-786 99 27

Jag erbjuder stöd och verktyg till utbildning och forskning för att underlätta samverkan med det omgivande samhället och stödjer forskare i frågor som rör forskningsfinansiering.

John Kostet

Jag arbetar på North Sweden European Office i Bryssel, https://www.northsweden.eu.

Jonas Eriksson
Telefon
090-786 75 57
Jonas Rosenqvist
Telefon
090-786 73 61
Julia Hanson

Jag arbetar på North Sweden European Office i Bryssel, https://www.northsweden.eu.

Katarina Henriksson
Telefon
090-786 93 62

Jag arbetar med att ge stöd till samverkan i utbildning och forskning.

Kerstin Reinholdsson

Jag arbetar med olika former av stöd för att underlätta samverkan mellan Umeå universitet och det omgivande samhället.

Lena Holmberg
Telefon
090-786 63 68

Jag arbetar med att informera om samverkan, forskningsstöd och forskningsfinansiering, framför allt på Umeå universitets webbplats och intranät (Aurora).

Martin Englund

Jag arbetar med samverkan mellan universitetet och övriga samhället.

Mats Falck

Tjänstledig för uppdrag åt Innovationskontoret/Umeå universitet Holding samt Umevatoriet/Sliperiet

Mats Reinhold

Min forskning handlar om destruktivt ledarskap och genus. Jag är anställd vid Institutionen för psykologi, men min doktorandtjänst är även knuten Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier. 

Jag arbetar på North Sweden European Office i Bryssel, https://www.northsweden.eu.

Budgetrådgivare med fokus på projekt med finansiering från EU & Wallenberg. Vidare är jag organisationskontoansvarig för Prisma här vid Umeå universitet.

Victoria Sörensson
Telefon
090-786 95 50