"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Djuravdelningar

Enheten för komparativ biologi (Umeå center for comparative biology, UCCB) är Umeå universitets försöksdjursanläggning som är avsedd för framställning av genetiskt modifierade djur, avel och experimentell användning av djur. Inom UCCB finns flera olika djuravdelningar.

Barriäravdelning

Är avsedd för avel av mus. Enbart inköpta dokumenterat rena stammar förs in barriären. Om du behöver avla på stammar som går på öppna avdelningar måste en embryotransfer utföras. För att undvika att infektiösa agens sprids mellan djur är det inte tillåtet att föras in vuxna eller postnatala djur på barriären. Alla djur hålls i IVC-system (varje bur har individuell ventilation).

Infektionsavdelning

Infektionsavdelningen är utrustad för studier i mus och råtta som involverar mikroorganismer och/eller cellinjer upp till riskklass 2, dessutom finns inarbetade rutiner för användning av cytostatika och/eller hormonstörande medel.

Frågor? Kontakta föreståndaren.

Konventionell djuravdelning

Djuravdelningarna A och B är avsedd för hållandet och experimentell användning av mus och råtta.
Djuravdelningarna är byggda för en hög grad av smittskydd. Huvuddelen av djurhållningen sker i så kallade öppna burar som men de kommer att fasas ut mot IVC system. IVC system minskar chansen att luftburna smittor kan spridas i djurkolonin då varje bur är en enskild enhet.

Stordjursavdelningen

Stordjursavdelningen innefattar två djurrum på plan 2 för djurhållningen och på plan 4 tre stora laboratorium för experimentella studier.

 

Utrustning som finns på Stordjursavdelningen.

Senast uppdaterad: 2023-10-16