Hoppa direkt till innehållet
printicon

Enheten för komparativ biologi

Försöksdjursverksamheten inom Umeå universitet är organiserad inom Umeå Centre for Comparative Biology (UCCB). Huvuduppgiften för försöksdjurverksamheten är att organisera och leda verksamhet med inriktning på försöksdjursanvändning, vilket i klartext betyder att hålla och avla de försöksdjur som forskarna efterfrågar och erbjuda försöksdjursutbildning, service och expertstöd till våra användare.