"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: C. Persson

Enheten för komparativ biologi (UCCB)

Djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom Umeå Centre for Comparative Biology (UCCB). Huvuduppgiften för djurförsöksverksamheten är att organisera och leda verksamhet med inriktning på försöksdjursanvändning, vilket i klartext betyder att hålla och avla de försöksdjur som forskarna efterfrågar och erbjuda försöksdjursutbildning, service och expertstöd till våra användare.