"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: C. Persson

Enheten för komparativ biologi (UCCB)

Djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom Enheten för komparativ biologi (Umeå centre for comparative biology , UCCB). Huvuduppgiften för djurförsöksverksamheten är att organisera och leda verksamhet med inriktning på försöksdjursanvändning, vilket i klartext betyder att hålla och avla de försöksdjur som forskarna efterfrågar och erbjuda försöksdjursutbildning, service och expertstöd till våra användare.