"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SARIF

SARIF är en infrastruktur som består av fem instrument som medger avancerad avbildning av strukturer och processer i försöksdjuret. Dessa instrument möjliggör att samma djur kan analyseras under ett flertal tillfällen över längre tid.

Priser och bokning

Priserna som är angivna på denna sida är cirkapriser, exakt pris för att använda specifik utrustning/lokal återfinns i bokningssystemet.

För att kunna använda utrustning och lokaler inom UCCB krävs att man är registrerad användare i bokningssystemet och ett flertal av instrument kräver genomgången utbildning.

Information om utrustning och bokningssystemet finns under UCCB:s informationsyta, endast tillgänglig för personal vid Umeå universitet. 

Inköp av instrumenten har möjliggjorts med hjälp av finansiering från Umeå universitets Medicinska fakultet och externa finansiärer som t.ex. Kempe Stiftelserna, Vetenskapsrådet och Wallenberg stiftelserna.

Instrumenten är tillgängliga för alla forskare vid Umeå universitet men även externa användare. Instrumenten är placerade inom UCCB.

En kort presentation av SARIF.

För mer information om SARIF kontakta Fahad Sultan.

In Vivo Imaging System – IVIS

The In Vivo Imaging System (IVIS) kan detektera, lokalisera och kvantifiera svaga luminiscerande eller fluorescerande signaler (helst nära infrarött) från sövda djur.

Instrumentet kan till exempel användas för att i samma djur dagligen följa till exempel spridning av infektion, sjukdomsutveckling och genuttryck. En digital atlas för mus kan användas för att bestämma anatomiskt var signalen kommer ifrån.

Fem djur kan analyseras samtidigt.

Introduktion och användarklubb

Varje forskningsgrupp som vill använda instrumentet måste gå med i användarklubben och varje gruppmedlem som ska använda instrumentet måste genomgå introduktionen.

Pris
Startavgift för användarklubben är 10 000 SEK.

Timpriset för instrumentet är ca 440 SEK.

MRI

MR-enheten vid UCCB är utrustad med en 9,4 Tesla Bruker BioSpec 94/20 små djurskanner .

Teknisk beskrivning på vår engelska sida.

Användningsområden; anatomisk avbildning, kardiovaskulär och inflammatorisk sjukdomsavbildning, tumörinfiltration, studier av neurologiska sjukdomsmodeller och många fler.

Introduktion och användarklubb

Varje forskargrupp som vill använda instrumentet måste gå med i användarklubben och det är obligatoriskt att varje gruppmedlem som vill använda instrumentet genomgår introduktion.

Pris

MR-kameran kan bokas i en timmes block. En pilot på högst fem dagar är till reducerat pris.

Avgiften för användare som tillhör Umeå universitet och som är utbildad på skannern är cirka 1350 SEK per två timmar.

Externa användare har en separat tariff.

PET-CT

UCCB har en nanoScan hybrid PET/CT (Positron Emission Tomography - Compute Tomography) från företaget Mediso. Instrumentet är lämpligt för in vivo avbildning av möss och små råttor, med en maximal PET-synfält med en diameter på 80 mm. PET-delen av skannern kan registrera metabolisk eller biokemisk aktivitet med 0,8 millimeter rumslig upplösning. CT-delen av skannern dokumenterar anatomisk information ner till 30 µm upplösning.

Det finns expertis för att utföra dynamisk PET-skanning och farmakokinetisk modellering, högupplösta CT- och statiska PRT-skanningar.
Kortlivade isotoper som behövs för skanningarna produceras lokalt i samarbete med Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
Anläggningen har tillgång till rutinmässigt framställda isotoper såsom: F18-fluorodexylglukos, C11-acetat, F18-fluorotymidin, F18-NaF och C11-Raclopride med möjlighet att också producera specialtillverkade föreningar.

Det finns många tillämpningar för PET/CT, till exempel studier av cancer, hjärt-kärlsystem, inflammation, metabolisk sjukdom etc.

Introduktion

Introduktion är obligatoriskt och kan fås på endera CT eller PET/CT

Pris

Introduktion på enbart CT ca 4200 SEK (kostnad för utrustning) +  lönekostnader för personal.
Introduktion på PET/CT ca 7200 SEK (kostnad för utrustning) + lönekostnader för personal.
Timpriset för instrumentet är ca 700 SEK.

Ultraljud – Vevo 3100 system

Visualsonics digitala platform för ultraljudsanalys kan analysera i ett brett spektrum av djurmodeller och applikationer inklusive analys av hjärta och kärl, cancer och inflammation, för att nämna några.

Observera att det nu finns två ultraljudsinstrument, en på avdelning A och en på infektionsavdelningen.

Teknisk beskrivning på vår engelska sida.

Förbrukningsmaterial som användaren måste köpa in, se dokument.

Inhalationsnarkos, ögongel (Viscotears), kirurgtejp (3M), hårbortagningskräm (t.ex. Veet), topps och övrigt material som krävs för det planerade experimentet.

Förbrukningsmaterial som ingår i avgiften:

Elektrodgel för EKG och ultraljudsgel.

Introduktion

Varje individ som ska använda instrumentet måste genomgå en introduktionsutbildning. Minimum 2 timmar per användare.
Fördjupningskurser finns tillgängliga på Visualsonics.

Pris

Introduktion kostar ca 1100 SEK (kostnad för utrustning) + lönekostnader för personal.
Kostnaden för instrumentet per timme är ca. 420 SEK

 
Senast uppdaterad: 2024-06-03