"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå transgene core facility

Umeå transgene core facility (UTCF) är inrymd i UCCB och är en fullt integrerad plattform för generering, underhåll och DNA-analys av genetiskt modifierade djur. Transgenfaciliteten utför även blastocystinjektioner, embryotransfer, in vitro fertilisering samt infrysning av sperma för långtidsförvaring.

Översikt på de olika teknikerna

Genotyping

Kundens ansvar:

  • tillhandahålla vävnadsprov eller DNA

  • tillhandahålla primers/primer sekvenser och protokoll för varje

  • ifylld beställningsblankett

UTCF ansvar:

  • preparera DNA (om kunden tillhandahållit vävnadsprov)

  • köra PCR och visualisera DNA band i agarosgel.

  • Skicka resultatet per e-post inom 5 arbetsdagar, komplett med bild på agarosgelen, efter prover och beställning inkommit.

Blastocystinjektion

Fullständig beskrivning på motsvarande sida på engelska.

Embryotransfer

Fullständig beskrivning på motsvarande sida på engelska.

In Vitro Fertilisering (IVF)

Fullständig beskrivning på motsvarande sida på engelska.

Pronukleär injektion

Utförs i dagsläget inte på UTCF men vi kan hjälpa till med kontakten till en annan facilitet.

Infrysning av spermier

Fullständig beskrivning på motsvarande sida på engelska.

Prislista

Blastocystinjektion:                   32 500 SEK
Embryotransfer:                           6 500 SEK
In vitro fertilisering:                      6 500 SEK
Infrysning av spermier:                 5 000 SEK; fryskostnad/år 500 SEK
Genotyping: Kostnad/timme:            440 SEK + reagens och förbrukningsmaterial. Beräknad tid för 30 PCR prov = 3.5 - 4 timmar

Obs! Priserna gäller för forskare knutna till Umeå universitet.

Beställningsformulär

Blastocyst injektion

Genotypning

Frågor?

Kontakta UTCF:s koordinator

Specifika frågor om genotypning

 

 

Senast uppdaterad: 2024-01-11