"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utrustning och lokaler

Enheten för komparativ biologi är en modern försöksdjursanläggning med laboratorium som innefattar ett antal avancerade instrument som kan användas att analysera olika aspekter av djurs fysiologi.

Priser och bokning

Priserna som är angivna på denna sida är cirkapriser, exakt pris för att använda specifik utrustning/
lokal återfinns i bokningssystemet.

För att kunna använda utrustning och lokaler inom UCCB krävs att man är registrerad användare i bokningssystemet och ett flertal av instrument kräver genomgången utbildning.

Information om utrustning och bokningssystemet finns under UCCB:s informationsyta, endast tillgänglig för personal vid Umeå universitet. 

Analys av blodkemi

Vad kan analys av blodkemin visa?
Du kan få viktig information om homeostas (kroppens förmåga att hålla sig stabilt omkring ett visst tillstånd trots förändringar i miljön) och hur väl organ fungerar.

Elektrolyt och kreatin nivåer ger en fingervisning om njurfunktion. Förändringar i elektrolytkompositionen kan direkt påverka överföringen mellan perifert – och centralt nervsystem, vilket kan påverka flera organsystem.

Förändringar av koncentrationen av albumin, alkaliskt fosfatas (ALP), aspartataminotransferas (ASAT), alaninaminotransferas (ALAT) och bilirubin kan återspegla leverstatus.

Genom att välja olika rotorer kan du analysera olika blodkemiparametrar i Vetscan VS2.

The instrument

Instrumentet kan på 12 minuter kvantitativ bestämma nivåer av kemiska komponenter i hepariniserat helblod, blodplasma eller serum. Samla blodprovet i litium-hepariniserat rör (till exempel Sarstedt Microvette 20.1292.100) och provvolymen i rotorn är cirka 100 µl.

Pris

Beroende på val av rotor, är priset mellan 350 SEK till 450 SEK/rotor (per blodprov) + frakt.
Hållbarheten -  3 till 6 månader, kontrollera datum på varje enskild rotor.

Beställning av rotorer

Kontakta koordinatorn och lägg beställning minst 2 veckor innan analysen ska ske.

Frågor?

Kontakta koordinatorn

Principen för analys i blodkemi-rotorer

Se beskrivning på den engelska sidan.

Narkosmaskiner

UCCB tillhandahåller tre narkosmaskiner som är placerade på djuravdelning A och B, samt infektionsavdelningen.

Dragbänk

För arbete med isotoper, är placerad på djuravdelning B

Klimatkammare

Klimatkammaren kan användas för att studera hur miljöfaktorer påverkar resultat vid studier av: cancer, immunologi, endokrinologi, patologi etc. Med specifikt focus på hur omgivningens temperatur påverkar resultaten.

Pris

850 SEK per dygn
Kontakta prefekten för mer information.

Metabola burar

Instrumentet är designat för möss och ger exakta mått på kroppssammansättningen av fett, övriga vävnader, fritt vatten och totala vattenmängd i ett levande djur.

Uppstart med introduktionsutbildning är obligatoriskt.

Pris

3 timmar introduktionsutbildning, totalkostnad 3072 SEK (1500 SEK för uppstart, 1500 SEK för personalkostnader och 72 SEK för lokalkostnader).
Instrumentet bokas per dygn (24 timmar) till en kostnad av 2576 SEK per dygn.

Instrument för att mäta intraokulärt tryck

Document

Handhållen litet instrument, tonometer, för mätning av intraokulärt tryck (IOP) i gnagare (möss och råttor).  Mätningen utförs mot hornhinnan och är inte smärtsam, utan kan genomföras på ett säkert och hygieniskt sätt.

Pris

180 SEK för 4 timmar

Vill du använda tonometer?

Kontakta prefekten.

Senast uppdaterad: 2024-03-01