Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utrustning och lokaler

UCCB är en modern försöksdjursanläggning med laboratorium som innefattar ett antal avancerade instrument som kan användas att analysera olika aspekter av djurs fysiologi.

Priser och bokning

Priserna som är angivna på denna sida är cirkapriser, exakt pris för att använda specifik utrustning/
lokal återfinns i bokningssystemet.

För att kunna använda utrustning och lokaler inom UCCB krävs att man bokar den samma.

Information om utrustning och bokningssystemet finns under UCCB:s informationsyta, endast tillgänglig för personal vid Umeå universitet. 

Blodanalys

Varför bör jag göra blodanalys på mina möss?

  1. För att göra en komplett fenotypisk analys av transgena möss ska en fullständig blodanalys ingå, något som är inkluderat i IMPC plattformen när IMPReSS protokollet används.

  2. När man använder läkemedel i djur bör blodbilden analyseras liksom blodkemin då det kan ge väsentligt bidrag till tolkningen av resultat.

  3. Även infektionsstudier kan gagnas av analys av blodkomponenter, t.ex. kan ökad eller minskad mängd av granulocyter och/eller lymfocyter detekteras. Resultat från djurstudier där blodcell har tagits bort eller minskas i antal med hjälp av t.ex. antikroppar, sk. depletion, kan konfirmeras av resultat från blodanalys.

Vad kan en komplett blodanalys visa?

Blodet består av följande blodceller:

  • Erytrocyter – röda blodkroppar
  • Lymfocyter      en grupp av vita blodkroppar
  • Granulocyter   en grupp av vita blodkroppar
  • Trombocyter – blodplättar

Genom att mäta den totala mängden av erytrocyter kan du få viktig information om status på benmärgen, levern, mjälten och njurarna då de är involverade i produktionen av röda blodkroppar.

Antalet röda blodkroppar, deras storlek och halten hemoglobin kan ge dig information om underliggande patogenes/sjukdom och kvalitén på syretransporten i kroppen (utförs av röda blodkroppar). Till exempel diabetes eller närvaro av bakterietoxiner kan resultera i defekta rödblodkroppar som senare kroppen sorterar bort.

Förutom att ge information om brässen och mjältens hälsostatus ger antalet lymfocyter en fingervisning om immunkompetens (hur bra immunsystemet fungerar) och förekomst av infektion/inflammation.

Antalet granulocyter ger en indikation på grad av inflammation orsakad av inre eller yttre faktorer (patogener).

Hur väl benmärg/megakaryocyterna fungerar återspeglas i produktionen av blodplättar, vilket kan ha en stor inverkan hur blodet levrar sig och sårläkning.

Några parametrar du kan analysera i IDEXX Procyte Dx.

WBC – totala mängden vita blodkroppar och andelen av de olika vita blodkropparna.

RBC – totala antalet röda blodkroppar och antalet retikulocyter (omogna röda blodkroppar), HGB – hemoglobininnehåll,

HCT – hematokrit (andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym, lågt värde kan indikera anemi/sk. blodbrist) och storlek på röda blodkroppar, och

PLT – totalt antal blodplättar.

Vad kan analys av blodkemin visa?

Du kan få viktig information om homeostas (kroppens förmåga att hålla sig stabilt omkring ett visst tillstånd trots förändringar i miljön) och hur väl organ fungerar.

Elektrolyt och kreatin nivåer ger en fingervisning om njurfunktion. Förändringar i elektrolytkompositionen kan direkt påverka överföringen mellan perifert – och centralt nervsystem, vilket kan påverka flera organsystem.

Förändringar av koncentrationen av albumin, alkaliskt fosfatas (ALP), aspartataminotransferas (ASAT), alaninaminotransferas (ALAT) och bilirubin kan återspegla leverstatus.

Genom att välja olika rotorer kan du analysera olika blodkemiparametrar i Vetscan VS2.

Instrument för analys av blodkemi - Vetscan VS2

The instrument

Instrumentet kan på 12 minuter kvantitativ bestämma nivåer av kemiska komponenter i hepariniserat helblod, blodplasma eller serum. Samla blodprovet i litium-hepariniserat rör (till exempel Sarstedt Microvette 20.1292.100) och provvolymen i rotorn är cirka 100 µl.

Pris

Beroende på val av rotor, är priset mellan 265 SEK till 400 SEK/rotor (per blodprov) + frakt.
Hållbarheten -  3 till 6 månader, kontrollera datum på varje enskild rotor.

Beställning av rotorer

Kontakta koordinatorn och lägg beställning minst 2 veckor innan analysen ska ske.

Frågor?

Kontakta koordinatorn

Principen för analys i blodkemi-rotorer

Se beskrivning på den engelska sidan.
 

Instrument för analys av blodceller  - IDEXX Procyte Dx

Procyte instrument

Detta instrument är en automatiserad hematologianalysator för djurblod, 26 parametrar kan analyseras i varje blodprov vilket tar ca. 2 minuter.
Provstorleken är 30 μl helblod som är samlat i EDTA-behandlat rör (t ex Sarstedt Microvette 20.1288.100).


Pris

För reagens och kalibreringslösningar som räcker till 50 prover – minst 4200 SEK (pris från 2017).
Hållbarhet – 1 månad när det öppnats.
Pris för labblokal: ca 35 SEK per timme


Beställning

Kontakta koordinatorn och lägg beställning minst 1,5 månad innan analysen ska ske.

Principen för blodcellsanalysen

Se beskrivning på den engelska sidan.
 

Narkosmaskiner

UCCB tillhandahåller tre narkosmaskiner som är placerade på djuravdelning A och B, samt infektionsavdelningen.

Övrig utrustning

Dragbänk

För arbete med isotoper, är placerad på djuravdelning B

Klimatkammare

Klimatkammaren kan användas för att studera hur miljöfaktorer påverkar resultat vid studier av: cancer, immunologi, endokrinologi, patologi etc. Med specifikt focus på hur omgivningens temperatur påverkar resultaten.

Pris

850 SEK per dygn
Kontakta prefekten för mer information.

Metabola burar

Instrumentet är designat för möss och ger exakta mått på kroppssammansättningen av fett, övriga vävnader, fritt vatten och totala vattenmängd i ett levande djur.

Uppstart med introduktionsutbildning är obligatoriskt.

Pris

3 timmar introduktionsutbildning, totalkostnad 3072 SEK (1500 SEK för uppstart, 1500 SEK för personalkostnader och 72 SEK för lokalkostnader).
Instrumentet bokas per dygn (24 timmar) till en kostnad av 2576 SEK per dygn.

Irradiator

Document

Kort teknisk beskrivning återfinns på den engelska sidan.

Pris

1030 SEK per timme

Frågor?

Kontakta prefekten.

The Morris Water Maze

Kort beskrivning på den engelska sidan.

Publication

Pris

550 SEK per 24 timmar.

Frågor?

Kontakta prefekten.

Instrument för att mäta intraokulärt tryck

Document

Handhållen litet instrument, tonometer,  för mätning av intraokulärt tryck (IOP) i gnagare (möss och råttor) på ett icke-invasivt, smärtfritt, säkert och hygieniskt sätt.

Pris

180 SEK för 4 timmar

Vill du använda tonometer?

Kontakta prefekten.