"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Organisation och uppdrag

Enheten för polisiärt arbete tillhör Samhällsvetenskaplig fakultet och har följande uppdrag:

Utbildning på grundnivå: Huvuduppdraget är att grundutbilda poliser inom huvudområdet polisiärt arbete.

Utbildning på avancerad nivå och forskarnivå: Polisiärt arbete ska arbeta med att utveckla huvudområden även för utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Vidareutbildning: Poliser och andra yrkesgrupper vidareutbildas vid enheten.

Forskning: Vid enheten för polisiärt arbete bedrivs externt finansierad forskning för att skapa kunskap inom området polisiärt arbete.

Enheten leds av en föreståndare. I ledningsgruppen ingår även biträdande föreståndare med ansvar för forskning, studierektorer, utbildningssamordnare och ekonomisamordnare.

Senast uppdaterad: 2023-12-04