Hoppa direkt till innehållet
printicon

Så är vi organiserade

Umeå universitets institutioner är organiserade under fyra fakulteter – humanistisk, medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Vidare bedrivs forskning och utbildning inom åtta högskolor och sexton centrum.

Gå direkt till institutioner och enheter
Gå direkt till institutioner och enheter

Umeå universitet har 39 institutioner och arbetsenheter och 16 centrum.

Gå direkt till fakulteter och högskolor
Gå direkt till fakulteter och högskolor

Umeå universitet har fyra fakulteter och åtta högskolor.

Gå direkt till centrum
Gå direkt till centrum

I ett centrum samarbetar flera forskare från olika vetenskapliga ämnen kring gemensamma problem.

Det högsta beslutande organet är Universitetsstyrelsen, medan rektor leder universitetsledningens dagliga arbete. Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket står för viktiga stödfunktioner.

Organisationsschema

 

Institutioner och enheter

Grundenheten vid universitetet är institutionen. Vid den bedrivs utbildning och forskning inom ett eller flera besläktade ämnesområden.

Lista över institutioner och enheter

Fakulteter

En fakultet samlar närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning. Vid Umeå universitet finns fyra fakulteter: humanistisk, medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk-naturvetenskaplig.

Lista över fakulteter och högskolor

Högskolor

Högskolorna vid Umeå universitet samlar utbildningar inom ett speciellt yrkesområde under ett gemensamt tak. Umeå universitet har för närvarande sju högskolor.

Lista över högskolor och fakulteter

Centrum

I ett centrum samarbetar flera forskare från olika vetenskapliga ämnen kring gemensamma problem. Vid ett centrum bedrivs en stor del av den tvärvetenskapliga forskningen. Syftet med centrum är att stimulera ämnen som ligger i gränslandet mellan olika traditionella discipliner.

Lista över centrum

Universitetsledningen

Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör. Rektor är myndighetens högsta chef.

Läs mer om Universitetsledningen

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Den fastställer också antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordning.

Läs mer om Universitetsstyrelsen

Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen tillhandahåller administrativt stöd och samordning för hela universitetets organisation. Universitetsförvaltningen består av tolv enheter.

Lista över Universitetsförvaltningens enheter

Universitetsledningen
Universitetsledningen

Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer och universitetsdirektörer.

Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ

Universitetsförvaltningen
Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen arbetar med att stödja universitetets verksamhet och består av tolv enheter.