"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Effektiv planering av insatser för missbruk

Det här är en kurs som vänder sig till dig som är socialarbetare och intresserad av att få lära dig mer om missbruk och missbruksvård. Syftet med kursen är att ge dig som deltagare bättre kunskap om missbruk som fenomen och hur du i ditt arbete kan använda dig av ASI och andra evidensbaserade tekniker. Kursen är en del i ett forskningsprojekt som fokuserar på att förbättra socialtjänstens insatser för individer med missbruksproblem.

Om utbildningen

Kursen ger dig verktyg för en bättre användning av ASI (Addiction Severity Index) och andra evidensbaserade tekniker i ditt arbete med klienter. Du får veta mer om det biopsykosociala perspektivet på missbruk och substansberoende, lära dig använda systematisk bedömning, uppföljning och det tekniska stöd som är tillgängligt men som ofta inte nyttjas fullt ut. Ett stöd som kan vara till nytta för såväl dig som handläggare som för dina klienter.

Innehåll och upplägg

Kursen omfattar en termin på kvartsfart och ges på distans via digital lärplattform. Kursen inleds med fyra heldagar i början av terminen och avslutas med två dagar i slutet av terminen, däremellan förekommer ett par kortare träffar för avstämning.

Examination sker genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av uppgifter. Godkänd examination ger 7,5 högskolepoäng. Kursen ges höstterminen 2022, vårterminen 2023, samt höstterminen 2023.

 

Kursplan

Förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som socialarbetare med ansvar för bedömning och uppföljning av klienternas hjälpbehov. Du jobbar antingen som handläggare eller inom den öppna missbruksvården.

Pris

Som en del av ett forskningsprojekt är denna kurs kostnadsfri att gå för dig. Däremot ingår inte ersättning till din arbetsgivare för din bortovaro, så du måste ha ett godkännande från ansvarig chef innan du anmäler dig.

Övrigt

Samtycke


Eftersom kursen också är en forskningsstudie behöver vi ditt samtycke till att dina erfarenheter kring användandet av ASI samlas in och används i forskningsprojektet. Vid anmälan får du utförlig information om studiens upplägg, syfte, tidsåtgång, din rätt att dra dig ur, rätten att få tillgång till insamlade uppgifter som rör dig samt tillfälle att ställa frågor angående studien. Därefter får du skriva på en samtyckesblankett.


Information om forskningsprojektet


ESTR är ett forskningsprojekt som fokuserar på att förbättra socialtjänstens insatser för individer med missbruksproblem med hjälp av evidensbaserad kunskap, systematisk uppföljning och IT-stöd.
Läs mer om ESTR

 

Anmälan 

Sista dag för anmälan till kursstart hösten 2022 är den 22 april.

Du kan nu anmäla dig till kursstart våren 2023 - sista anmälan är 20 november.

Eftersom kursen är en del av ett forskningsprojekt kan deltagare från ett antal kommuner inte anmäla sig förrän inför vårterminen 2023. Dessa kommuner är: Huddinge, Södertälje och Västerås kommuner.  

Här kan du som chef anmäla dina medarbetare eller som anställd anmäla dig själv: Till anmälan 

Kontakta oss: