"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Effektivisering av social tjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning,utbildning och tekniskt stöd (ESTR)

Forskningsprojekt ESTR är ett sexårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram som fokuserar på att förbättra socialtjänstens insatser för individer med missbruksproblem. ESTR innehåller fyra olika nationella studier, ett utbildningsprogram for handläggare inom socialtjänsten som arbetar med missbruksvårdsklienter samt utveckling och testande av en teknisk innovation for att stödja handläggarnas arbete.

Syftet med vårt tvärvetenskapliga forskningsprogram (ESTR) är att förbättra socialtjänstens insatser för individer med missbruksproblem. Inom ramen för ESTR implementeras utbildningsprogrammet Effektiv Planering av Missbruksvårds Insatser (EPI) som riktar sig till landets socialarbetare med ansvar för bedömning och uppföljning av klienternas hjälpbehov.

Forskningsledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2025-12-31

Finansiering

FORTE, 2020-2025: 23 995 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Utbildningsprogrammets effekter utvärderas på flera sätt: Dels studeras hur socialarbetarnas kompetens utvecklas i fråga om att använda it-stöd och evidens baserade tekniker som grund för bedömning och uppföljning av klienternas hjälpbehov och val av lämplig insats. Dels studeras om användningen av metoder som ASI, UBÅT samt it-stöd ökar och om de resulterar i bättre klient utfall. EPI syfte är också att stärka den enskilde socialarbetarens kompetens, ge ökad kunskap om missbruk och beroende som ett biopsykosocialt fenomen.

Fyra forsknings studier relaterade till implementeringen av EPI kommer att genomföras inom ESTR.

Studie 1 testar, i ett randomiserat urval (n = 240), socialarbetarnas kunskap om och förtrogenhet med evidensbaserade metoder före och efter EPI.

Studie 2, en nationell studie jämför mellan kommuner, om implementering av utbildning och it-stöd resulterade i KAD systematisk bedömning/uppföljning av klienter.

Studie 3 fokuserar på om det evidensbaserade förhållningssätt bidragit till förändringar på klientnivå (n=20,000) i fråga om arbete, dödlighet, slutenvård, fängelsevistelser och sjukskrivningar. Multivariatanalys kommer att användas för analyser av subgrupper baserade på klientdata och typ av intervention men även för att studera förhållandet mellan EPI-utbildade socialarbetare och icke utbildade samt relationen till övergripande kommunala resurser.

Studie 4 studerar relationen mellan organisationens kapacitet och implementering av kunskap från EPI. ESTR svarar mot Socialstyrelsens övergripande ambition om en ökad systematisering, effektivisering och kunskapsbaserad socialtjänst. Resultaten bidrar till att forbattra socialtjänstens klient insatser.

Vi samarbetar med Sveriges sociala enheter, Social Styrelsen, SKR regiongrupperna samt ett advisory board som inkluderar brukare, handläggare, samt tre implementionsforskare från USA.

Senast uppdaterad: 2023-09-14