"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Bild: Marlene Lahti

Nationella forskarskolan i allmänmedicin vill ge doktorander i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det som ges via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning.

Nyheter och reportage

Tog familjen med sig och åkte på forskningsvistelse till Nya Zeeland

Nina Dahle åkte på en predoc-vistelse till Auckland inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Forskningsvistelse i Sydney gav skjuts åt doktorandprojektet

Ulrika Andersson åkte på en predoc-vistelse till Sydney inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Nya medel till forskarskolor och behandlingsforskning

Umeå universitet är huvud- och medsökande till projekt som totalt beviljats mer än 87 miljoner kr.

Synts i media

Inom ramen för forskarskolan får doktorander möjlighet att knyta både nationella och internationella kontakter. Alla svenska universitet står bakom forskarskolan som har administratör och forskarskolechef placerad vid Umeå universitet.

En stor del av undervisningen sker via internet. Deltagarna får ett utökat utbud av forskarkurser och kursutbudet kommer till viss del att anpassas utifrån deltagarnas behov. Mer information får du i denna informationsfilm:

 

Kontakta oss

Administration

Elin Lindahl
Utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 54

Chef för forskarskolan

Anna Myleus
Biträdande universitetslektor, ST-läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 92

Ordförande i styrgruppen

Carl Johan Östgren
Professor, Linköpings universitet
E-post
E-post

Finansiering och internationella kontakter

Nationella kontakter

Cecilia Björkelund
Seniorforskare, Göteborgs universitet
E-post
E-post

 

Dessa sponsorer ger finansiellt stöd till forskarskolan:

Senast uppdaterad: 2023-01-25