"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vår undervisning

Bild: Marlene Lahti

Nationella forskarskolan i allmänmedicin pågår under två år. Under den tiden erbjuds studenterna kursverksamhet, internat och workshops. Utöver det finns möjlighet att åka på en pre-doc vistelse utomlands.

Kurser

Forskarskolans kurser innehåller fysiska träffar genomförda som internat samt webbaserade seminarier.

Kursen första året heter ”Vetenskaplig kommunikation” och ger 3 högskolepoäng. Under den kursen får doktoranderna träffa både nationella och internationella lärare såsom Dr. Stuart Spencer på the Lancet och Professor Simon Griffin, MRC Epidemiology Unit, Cambridge.

Webb-seminarierna tar upp viktiga delar av en forskares verksamhet och bygger på doktorandernas aktiva medverkan. Seminarierna har olika teman, men att kommunicera forskning löper som en röd tråd. Exempel på områden är:

 • hur man skriver artiklar inklusive personlig återkoppling,
 • hur man läser och bedömer vetenskapliga arbeten samt
 • ett nationellt och internationellt perspektiv på den allmänmedicinska forskningen.

I viss utsträckning anpassas innehållet i seminarierna efter doktorandgruppens behov.

Seminarierna hålls till övervägande del på engelska då vi engagerar utländska lärare.

Internationalisering

Nationella forskarskolan erbjuder en unik möjlighet för doktorander att redan under sin utbildning få internationell erfarenhet genom vistelse i en utländsk forskningsmiljö.

Forskarskolan ger i första hand ett bidrag till arbete vid en utländsk institution med hög kompetens inom doktorandens forskningsfält. Målsättningen är att doktoranden aktivt deltar i gästinstitutionens doktorandverksamhet och aktivt arbetar med eget forskningsmaterial eller projekt i samverkan med institutionen.

Huvudsyftet med vistelsen är att doktoranden skall få fördjupad kunskap och ett bredare perspektiv på sitt forskningsfält. Vistelsen syftar också till att ge möjlighet att tidigt etablera personliga kontakter inom forskningsområdet för framtida samarbete efter disputation. Doktoranden uppmanas att planera detta i samarbete med sina handledare.

De nya insikter och erfarenheter av de internationella aktiviteterna som den enskilde doktoranden får ska presenteras i form av en kort rapport och att doktoranden berättar om sina erfarenheter i samband med de årliga uppföljningsdagarna.

Hur går det till?

Internationella aktiviteter som kan komma att stödjas är i första hand vistelse vid utländsk institution. Varje inskriven doktorand i forskarskolan har möjlighet att erhålla 30 000 kr och medlen erhålls efter en gemensam ansökan från doktoranden och handledaren tillsammans med en plan för hur medlen kommer att användas.

Internationaliseringsbidraget kan användas till fasta kostnader för utlandsvistelsen, som resa och hyra för bostad. Det får inte användas som lönemedel. Bidraget kan gärna kombineras med andra resebidrag.

Krav för att få ansökan om internationaliseringsbidrag

För att få ansökan om internationaliseringsbidrag godkänt önskar vi få följande uppgifter:

 1. Kortfattad projektplan med bakgrund och metod samt följande:
  1. specificerade uppgifter/budget
  2. tidsplan
  3. förväntade resultat av vistelsen
 2. Kort beskrivning av den institution doktoranden ska besöka och motiv för valet av institution.
 3. Brev från den inbjudande institutionen där det framgår:
  1. att de läst och godkänt projektplanen
  2. vilka ekonomiska och administrativa åtaganden gästinstitutionen gör.

Ansökan ska vara på högst två sidor och den ska vara undertecknad av såväl den sökande som huvudhandledaren. Ansökan bedöms av ledningen för forskarskolan.

Personer som åkt på pre-doc hittar du här

Pär-Daniel Sundvall, GU (Southampton, UK)
Mikael Lilja, UmU (Melbourne, Australia)
Bledar Daka, GU (Nevada, USA)
Maria Landén Ludvigsson, LiU (Brisbane, Australia), physiotherapist
Malin Sjöström, UmU (Nijmegen, Holland)
Thorbjörn Lundberg, UmU (Pretoria, South Africa)
Tijn Hendrikx, UmU (Chicago, USA)
Karin Rådholm, LiU (Sydney, Australia)
Carina Wennerholm, LiU (Edinburgh, UK), specialized nurse
Margareta Leonardsson-Hellgren, GU (NIH, Phoenix, USA)
Anna-Karin Halldin, GU (Auckland, NZ)
Moa Wolff, LU (Sydney, Australia)
Maria Samefors, LiU (Auckland, NZ)
Beata Borgström Bolmsjö, LU (Sydney, Australia)
Cecilia Lenander, LU (Sydney, Australia), pharmacist
Mia Tyrstrup, LU (Bond University, QL, Australia)
Anne Björk, UU (Auckland, NZ)
Miriam Pikkemaat, LU (Sydney, Australia)
Emma Nyström, UmU (Auckland, NZ)
Carrie Tran (Melbourne, Australia), specialized nurse
Mante Hedman, UmU (Dunedin, NZ)
Gabriella Caleres, LU (Sydney, Australia)
Helena Kornfält Isberg, LU (Bond, Australia)
Ulrika Andersson, LU (Sydney, Australia)

Några av de som åkt på pre-doc har senare återvänt för att göra post-doc.

Intresseanmälan

Om du vill åka på en pre-doc vistelse, fyll i detta formulär:

Länk till formulär

 

 

Reportage från predoc-vistelser inom forskarskolan

Forskningsutbytet gav möjlighet till nytt samarbete och fortsatt forskning ihop

Katarina Johansson åkte på en predoc-vistelse till Boston inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Åkte på forskningsvistelse för att lära sig mer om smärtforskning

Sabine Vesting åkte på en predoc-vistelse till Bryssel inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Tog familjen med sig och åkte på forskningsvistelse till Nya Zeeland

Nina Dahle åkte på en predoc-vistelse till Auckland inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Forskningsvistelse i Sydney gav skjuts åt doktorandprojektet

Ulrika Andersson åkte på en predoc-vistelse till Sydney inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Senast uppdaterad: 2023-10-31