"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vår undervisning

Bild: Marlene Lahti

Nationella forskarskolan i allmänmedicin pågår under tre år. Under den tiden erbjuds studenterna kursverksamhet, internat och workshops. Utöver det finns möjlighet att åka på en pre-PhD placement utomlands.

Kurser

Forskarskolans kurser innehåller fysiska träffar genomförda som årliga internat samt webbaserade seminarier 1 gång i månaden under terminstider. Seminarierna hålls till övervägande del på engelska och tar upp olika teman. De tar upp viktiga delar av en allmänmedicinsk forskningsverksamhet och bygger på doktorandernas aktiva medverkan.

Första kursen heter Avancerad vetenskaplig kommunikation i primärvården och ger 3 hp. Den innehåller en fördjupning i olika former av kommunikation med fokus på primärvårdens kontext. Huvudlärare är Dr. Stuart Spencer, tidigare editor på the Lancet, och Professor Simon Griffin, MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge.

Andra kursen heter Aspekter på forskningsdesign i primärvården och ger 3 hp. Den innehåller tex studiedesign, registerforskning, hälsoekonomisk bedömning, komplexa interventioner, screening och prevention. Kursen tar även upp etiska dimensioner i allmänmedicinsk forskning.

 

Internationalisering

Nationella forskarskolan erbjuder en unik möjlighet för doktorander att redan under sin utbildning få internationell erfarenhet genom vistelse i en utländsk forskningsmiljö.

Forskarskolan ger i första hand ett bidrag till arbete vid en utländsk institution med hög kompetens inom doktorandens forskningsfält. Målsättningen är att doktoranden aktivt deltar i gästinstitutionens doktorandverksamhet och aktivt arbetar med eget forskningsmaterial eller projekt i samverkan med institutionen.

Huvudsyftet med vistelsen är att doktoranden skall få fördjupad kunskap och ett bredare perspektiv på sitt forskningsfält. Vistelsen syftar också till att ge möjlighet att tidigt etablera personliga kontakter inom forskningsområdet för framtida samarbete efter disputation. Doktoranden uppmanas att planera detta i samarbete med sina handledare.

De nya insikter och erfarenheter av de internationella aktiviteterna som den enskilde doktoranden får ska presenteras i form av en kort rapport och att doktoranden berättar om sina erfarenheter i samband med de årliga uppföljningsdagarna.

Personer som åkt på pre-doc hittar du här

Pär-Daniel Sundvall, GU (Southampton, UK)
Mikael Lilja, UmU (Melbourne, Australia)
Bledar Daka, GU (Nevada, USA)
Maria Landén Ludvigsson, LiU (Brisbane, Australia), physiotherapist
Malin Sjöström, UmU (Nijmegen, Holland)
Thorbjörn Lundberg, UmU (Pretoria, South Africa)
Tijn Hendrikx, UmU (Chicago, USA)
Karin Rådholm, LiU (Sydney, Australia)
Carina Wennerholm, LiU (Edinburgh, UK), specialized nurse
Margareta Leonardsson-Hellgren, GU (NIH, Phoenix, USA)
Anna-Karin Halldin, GU (Auckland, NZ)
Moa Wolff, LU (Sydney, Australia)
Maria Samefors, LiU (Auckland, NZ)
Beata Borgström Bolmsjö, LU (Sydney, Australia)
Cecilia Lenander, LU (Sydney, Australia), pharmacist
Mia Tyrstrup, LU (Bond University, QL, Australia)
Anne Björk, UU (Auckland, NZ)
Miriam Pikkemaat, LU (Sydney, Australia)
Emma Nyström, UmU (Auckland, NZ)
Carrie Tran (Melbourne, Australia), specialized nurse
Mante Hedman, UmU (Dunedin, NZ)
Gabriella Caleres, LU (Sydney, Australia)
Helena Kornfält Isberg, LU (Bond, Australia)
Ulrika Andersson, LU (Sydney, Australia)
Nina Dahle, UU, (Auckland, NZ)
Katarina Johansson, UmU, (Boston, USA)
Sabine Vesting, GU, (Bryssel, Belgien)
Peder af Gejerstam, LU, (Sydney, Australien)
Maria Norburg Tell

Några av de som åkt på pre-doc har senare återvänt för att göra post-doc.

Reportage från predoc-vistelser inom forskarskolan

Porträtt på Maria Norburg Tell i Auckland Nya Zeeland.
Internationellt utbyte under doktorandtiden ger erfarenhet

Maria Norburg Tell är just nu på en predoc-vistelse i Nya Zeeland.

Forskningsvistelse gav många nya kontakter i Sydney

Peder af Geijerstam åkte på en predoc-vistelse till Sydney inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Forskningsutbytet gav möjlighet till nytt samarbete och fortsatt forskning ihop

Katarina Johansson åkte på en predoc-vistelse till Boston inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Åkte på forskningsvistelse för att lära sig mer om smärtforskning

Sabine Vesting åkte på en predoc-vistelse till Bryssel inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Tog familjen med sig och åkte på forskningsvistelse till Nya Zeeland

Nina Dahle åkte på en predoc-vistelse till Auckland inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Forskningsvistelse i Sydney gav skjuts åt doktorandprojektet

Ulrika Andersson åkte på en predoc-vistelse till Sydney inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Senast uppdaterad: 2024-05-06