"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Benoni Edin

Forskargrupp Ett övergripande mål med vår forskning är att klargöra de neuronala kontrollmekanismer som ger människan sin extraordinära förmåga att manipulera föremål och använda verktyg med sina händer.

Inom vårt projekt studerar vi praktiskt taget alla stegen från sinnesorgans signalering till de komplexa nervösa mekanismer som engageras i människans hjärna för att skapa målinriktade handlingsmönster i manuella uppgifter. Detta innefattar analys av användning av multimodal sinnesinformation (taktil, visuell, auditiv) samt de mekanismer i hjärnan som stöder beslutsfattandet för val av handlingsfaser och deras sammanlänkning till hela handlingsplaner, dvs egenskaper som anses kännetecknar intelligens. Vi analyserar fingerkrafter och rörelser, föremåls rörelser och blickbeteende och signaler från sinnesorgan i händerna. Vi använder mikroneurografiska och andra tekniker för att definiera hur händernas sinnesorgan kodar händelser som hjärnan använder i händernas styrning manipulationsuppgifter och synens roll för denna styrning analyseras med tekniker som bygger på blickregistrering. Slutligen, för att utforska de processer i hjärnan som engageras i händerna styrning använder vi hjärnavbildningstekniker och transkraniell magnetisk hjärnstimulering. Över hela världen bedrivs både grundvetenskapliga och kliniska studier som baseras på kunskaper och koncept som utvecklat av oss. Våra resultat har också visat sig vara av betydelse för tekniska tillämpningar såsom styrningen av proteser och robothänder.

Forskningsledare

Benoni Edin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 98

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi
Senast uppdaterad: 2018-11-22