"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: National Institute of Allergy and Infectious Diseases-Rocky Mountain Laboratories, NIH

Frågor och svar

Här svarar vi på några vanliga frågor om covid-19, vaccin och immunförsvar.

Vad betyder det att jag har coronaantikroppar men ändå blir sjuk i covid-19? 

Genom att mäta mängden antikroppar i blodet kan man se om vaccinet fungerar och om du har ett skydd mot sjukdomen.

Det finns dock flera varianter av viruset som orsakar covid-19 och viruset förändrar sig fort. Det kan innebära att trots man har höga nivåer av antikroppar har viruset ändrat på sig lite och antikropparna är inte lika effektiva på att binda till den nya virusvarianten och försvara mot infektionen. Antikropparna hjälper ändå kroppen att försvara sig mot covid-19. Du får oftast en mildare sjukdom om du har höga nivåer av antikroppar.

Även om du har låga mängder antikroppar i blodet kan du ha ett skydd mot svår sjukdom. Detta beror på att immunförsvaret består av många olika typer av vita blodkroppar som hjälper kroppen att försvara sig mot viruset. 

Kan man få olika antikroppssvar beroende på om man är sjuk eller är vaccinerad? Vad beror det på? 

När du får en naturlig covid-19 infektion kommer immunförsvaret lära sig att känna igen alla delar av viruset. Om du stöter på viruset igen kommer kroppen att kunna försvara sig mot viruset och du blir oftast inte lika sjuk igen. Den naturliga infektionen ger ett bredare immunsvar än vid vaccination.

De flesta covid-19 vaccinerna baseras på endast en liten del av viruset, det s.k. spikeproteinet. Efter vaccination har immunförsvaret lärt sig känna igen just det proteinet, vilket gör att kroppen kan försvara sig mot viruset. Vi ser att om du varit sjuk och fått vaccin har du oftast mer skyddande antikroppar i blodet än om du enbart vaccinerat dig eller enbart haft covid-19.

Vid upprepade vaccinationer kan vi också se att mängden antikroppar i blodet blir högre. 

Hur mäts coronaantikroppar i mitt blod?

Testmetoden vi använder oss av för att mäta coronaantikroppar i blodet kallas för ELISA och är en laboratorieanalys som utförs i flera steg. Proteinet som finns på coronavirusets yta, spikeproteinet, placeras i små brunnar i en plastplatta. Sedan tillsätts blod, och om det innehåller coronaantikroppar så kommer dessa att fastna på spikeproteinets yta.

Genom att tillsätta olika reagenser i flera steg kommer vätskan i brunnarna som innehåller antikroppar att färgas gula. Ju gulare det blir, desto mer antikroppar finns det. Om det inte finns några antikroppar så blir det ingen färg alls. Intensiteten på färgen i brunnarna mäts sen och ger ett värde på hur mycket antikroppar det finns i blodet.

Vad är T-celler och B-celler?

B- och T-celler är två typer av vita blodkroppar som finns i vårt immunförsvar och hjälper till att försvara mot infektioner. När du får ett vaccin så blir B- och T-cellerna aktiva och bildar ett minne som gör att när du får infektionen märker du det inte eller får en mindre allvarlig infektion. En speciell sorts B-celler, plasmaceller, bildar antikroppar som sedan cirkulerar i blodet. Det finns också en sorts B-celler som minns infektionen/vaccinet (B-minnesceller) och som blir aktiva när viruset på nytt kommer in i kroppen och hjälper till att försvara kroppen mot viruset.

På samma sätt finns det olika sorters T-celler som har olika uppgifter, som te.x. förstör virusinfekterade celler, samarbetar med B-celler och som minns tidigare infektioner. Tillsammans med andra immunceller hjälper B- och T-cellerna kroppen att försvara sig mot viruset. 

Hur länge hjälper vaccinet mig att inte blir sjuk?

Vi har i vår forskning sett att mängden coronaantikroppar minskar med tiden och det gör att man behöver vaccinera sig på nytt. Vaccinet skyddar mot svår sjukdom. Vi rekommenderar alla att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och att prata med sin läkare för att få råd kring hur man skyddar sig på bästa sätt.

Kommer det nya vacciner när viruset muterar? 

Vaccinerna uppdateras allt eftersom nya varianter kommer. Viruset är dock snabbare på att mutera än tiden det tar att uppdatera ett vaccin. När man tillverkar vaccin går säkerheten alltid först och därför tar det lite längre tid att uppdatera vaccinet. De uppdaterade mRNA vaccinerna har två delar som det skyddar mot, den ursprungliga virusvarianten och omikronvarianten.

Hur verkar vaccinet om jag äter immunosuppressiva läkemedel? 

Det beror på vilket läkemedel du tar. För att vaccinet ska fungera bra behöver det finnas B-celler i kroppen som kan aktiveras av vaccinet. I de flesta fall får du ett bra immunförsvar av vaccinet och det är viktigt att följa läkarens rekommendationer.

När man har ett nedsatt immunförsvar är det ännu viktigare att vaccinera sig och att de runt omkring en vaccinerar sig.

Hur är det med Neandertalgenen och ”rätt” blodgrupp, hjälper det mot covid? 

De största faktorerna som påverkar om man blir svårt sjuk i covid-19 är hög ålder och underliggande sjukdomar. Det pågår forskning om hur gener påverkar covid-19 men det påverkar bara till en liten del. Troligtvis är det en kombination av gener som påverkar men bara till en liten del. Det finns inget tydligt samband mellan blodgrupp och covid-19.

Hur hanteras personuppgifter i forskningsstudien?

Alla forskare har tystnadsplikt enligt sekretesslagstiftningen. Flertalet forskare kommer bara att känna dig (och ditt prov) med en kodbeteckning. Denna kodbeteckning finns i vår databas och på de provrör du lämnade. Bara ett fåtal forskare har tillgång till det register där det framgår vem personen bakom provet är med namn och personnummer. När de vetenskapliga resultaten presenteras finns inga uppgifter om vilka patienter som ingått i studien.

De donerade forskningsproverna och tillhörande uppgifter med resultat kan inte användas i andra forskningsprojekt än de som du har lämnat samtycke till. Ytterligare sekretesskydd finns i vissa delprojekt, t ex om vi skickar prov för analys till andra laboratorier.

Datainspektionen, Etikprövningsnämnden, Socialstyrelsen eller annan myndighet kan göra en inspektion för att kontrollera att vi följer personuppgiftslagen, sekretesslagen eller annan författning.

Hur gör jag om jag inte längre vill vara med i studien?

Du har rätt att avbryta din medverkan när som helst – utan att förklara varför. Kontakta då studiepersonalen för att informera om beslutet att avbryta.

Senast uppdaterad: 2023-09-21