"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Niclas Kaiser

AI/Matematik

I grunden är frågan ett problem för att avgöra när två personer bildar ett enda system kontra två separata system.

Det finns en stor mängd kvalitativa och evolutionära bevis som tyder på fysiologiska/psykologiska skillnader mellan scenarier där två personer interagerar direkt kontra när de interagerar indirekt eller helt enkelt utför relaterade uppgifter. Det saknas dock tillräckliga kvantitativa data eller någon metod för att tolka dessa uppgifter. Dessutom indikerar pilotstudier av fysiologiska data att det sannolikt inte finns en enda variabel som enkelt löser klassificeringsproblemet. Snarare kommer lösningen sannolikt att involvera en flerdimensionell lösning med komplicerad dynamik. Målet med just nu är att bestämma hur man bäst samlar in empiriskt data som kan utnyttjas av AI-metoder för att lösa klassificeringsproblemet.

Senast uppdaterad: 2022-05-18