"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Niclas Kaiser

Interaktionsdesign/Konst

Genom att arbeta över design, psykologi och matematik, experimenterar "Hur jag blir vi" med nya former av nätverkande sociala interaktioner.

De tidsbaserade konsterna, särskilt performancekonsten, har en unik kraft i att undersöka skeenden som kan vara svårgripbara för vetenskaperna. Exempelvis genom att peka på nuet mellan människor, möjligheterna som uppstår i möten, det oändliga i det lilla, den stora berättelsen i det minimala skeendet. Erfarenheter som kan vara bortom de språkliga. Men performancekonstens möjligheter har också använts i neurovetenskapliga sammanhang, som exempelvis Marina Abramovic relationella The Artist is Present. Här i Interpresence Institute utvecklar vi nya verk och använder dem i sin egen rätt tillsammans med olika vetenskapliga discipliner, allt för att sätta fokus på det unika i att vara helt närvarande, tillsammans.

Erfarenheterna av social distansering och ökande användning av onlinekommunikation har satt fokus på den digitala upplevelsen av "vi", känslan av samhörighet i nära och psykologiskt intim interaktion online. Flera vetenskapliga discipliner tar steg mot komplexitet, nätverk och AI-metoder som tillåter osäkerhet, denna internationella och tvärvetenskapliga satsning har stort behov av utforskande utifrån metoder och syften inom konstnärlig forskning, främst hur "vi" uppstår och kan föras fram. Men även att med olika uttryck anpassa de digitala system som kopplar samman människor. Interpresence institute utvecklar en interaktiv prototypinstallation för konstnärlig forskning som låter forskare och allmänheten uppleva olika former av social och fysiologisk koppling genom digital interaktion. Projektet kommer att uppmuntra konstnärliga forskare att bidra till och använda dessa verktyg för att samkonstruera digital intersubjektivitet.

Senast uppdaterad: 2023-12-15