"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Niclas Kaiser

Om Interpresence Institute

Interpresence institute är en tvärvetenskaplig organisation som studerar hur människor skapar närhet och ömsesidighet genom att vara närvarande tillsammans, samtidigt. Det människor inte kan vara utan, men som vi faktiskt inte vet hur det går till.

Med hjälp av interaktionsdesign (IxD), matematik, social neurovetenskap, AI, konst fysik och psykologi genomför vi flera olika projekt med ett gemensamt syfte, att bredda och fördjupa kunskapen om vi-skapande, intersubjektivitet och social breathing, hur det går till, hur det visar sig och vilka implikationer denna kunskap har i olika delar av våra liv, som exempelvis relationer via video.

Senast uppdaterad: 2023-08-22