"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Juan Jiang

Forskargrupp En fundamental fråga i motorisk kontroll är hur diskreta moduler för rörelser koordineras till kvalificerade motoriska akter, exempelvis som att räcka ut handen för att gripa ett föremål och samtidigt hålla balansen. Vår inriktning är att analysera nervcellskretsar som är specialiserade i denna kontroll genom en utvecklingsmässig jämförelse hur dessa rörelser har förfinats från gnagare till människa

Vi använder en kombination av tekniker som inkluderar: a. elektrofysiologisk karaktärisering av motorneuron och pre-motoriska interneuronala kretsar; b. genetiskt och virus-medierad förändring av dessa kretsar hos vakna möss i beteende som inkluderar farmakologisk blockad och reversibel optogenetisk aktivering eller inhibiton; c. 3D-kinematisk beteendemodell för räck och griprörelser. Dessutom undersöker vi hur interna feed-back signaler från dessa kretsar kan användas för att förfina och korrigera pågående räck- och griprörelser och balans.

Vi försöker även att förstå hur återhämtning sker efter ryggmärgsskador med det långsiktiga målet att stimulera icke-skadade nervbanor att kompensera förlusten av skadade nervbanor.

Nationellt samarbete: Dr. Pettersson (Gothenburg) and Ekerot (Lund)

Internationellt samarbete: Azim (USA) and Ogawa (Japan).Dr. Isa (Japan), Jessell (USA) and Lan (China).

Vårt projekt stöds av Vetenskapsrådet

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi
Senast uppdaterad: 2018-11-22