"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Skandia

KAMSO

KAMSO - kalkylverktyg för insatser mot social utsatthet – har utvecklats för att öka möjligheten att ta kloka beslut när förebyggande insatser inom barn- och ungdomsområdet övervägs. KAMSO kan också användas för att i efterhand uppskatta effekter av sådana insatser.

För att använda KAMSO i sin nuvarande form ska insatsen ha som en av sina målsättningar att fler ungdomar ska klara grundskolan och/eller gymnasiet med fullständiga betyg alternativt att ungdomar med hemmasittarproblematik bryter sin isolering. Vi arbetar med att bredda kalkylverktyget för att också omfatta insatser för ökad läsförståelse i tidiga skolår, insatser till barn som är inflyttade till Sverige i skolåldern, samt insatser till barn med uppväxt i ekonomisk utsatthet.

Beräkningarna nyttjar nationella registerdata och jämför förväntat livslopp för personer som slutför grundskolan respektive gymnasiet, med de personer som av olika skäl inte lyckas med detta. Beräkningarna görs på gruppnivå och är en uppskattning av vilka konsekvenser som kan förväntas av en viss insats vad gäller livslängd och livskvalité, men också ekonomi för individ, kommun, region och staten.

Vill du läsa vidare? Klicka här så når du manualen! Manualen har en innehållsförteckning så att du enkelt hittar det du söker. Manualen utvecklas vidare efterhand som vårt utvecklingsarbete fortskrider och vi får in synpunkter på hur den kan förbättras.

Senast uppdaterad: 2022-11-16