"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning

Undervisning inom vårt profilområde sker på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå inom psykologprogrammen, ämnesövergripande kurser, och som fristående kurser.

Kurser som profilområdet ansvarar för inom Psykologprogrammen

Developmental Psychology, 7,5 hp (grundnivå)

Applications of Developmental Psychology (avancerad nivå)


Kurser som profilområdet ansvarar för inom Logopedprogrammet

Utvecklingspsykologi I, med inriktning mot kognitiv utveckling, 7,5 hp
 
Utvecklingspsykologi II, med inriktning mot social och emotionell utveckling, 7,5 hp


Övrigt

The Human Being from a Developmental Perspective, 15 hp (forskarutbildningsnivå)

Vi har även inslag om typisk och atypisk utveckling till andra kurser (Introduktionskursen, Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv, kognitionsvetenskapliga utbildningen) samt att vi även har inslag i lärarutbildningen (inklusive speciallärar-/specialpedagogutbildning).

Senast uppdaterad: 2019-06-28