"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning

Undervisning inom vårt profilområde sker på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå inom psykologprogrammen, ämnesövergripande kurser, och som fristående kurser.

Kurser som profilområdet ansvarar för inom Psykologprogrammen

Developmental Psychology, 7,5 hp (grundnivå)

Individuell fördjupningskurs i utvecklingspsykologi för psykologprogrammen, 6 hp (avancerad nivå)

Individuell fördjupningskurs i åldrandets psykologi för psykologprogrammen, 6 hp (avancerad nivå)


Kurser som profilområdet ansvarar för inom Logopedprogrammet

Utvecklingspsykologi I, med inriktning mot kognitiv utveckling, 7,5 hp
 
Utvecklingspsykologi II, med inriktning mot social och emotionell utveckling, 7,5 hp


Övrigt 
Child development with focus on cognitive and socio-emotional domains, 7, 5 hp (forskarutbildningsnivå)

Vi har även inslag om typisk och atypisk utveckling till andra kurser (Introduktionskursen, Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv, kognitionsvetenskapliga utbildningen) samt att vi även har inslag i lärarutbildningen (inklusive speciallärar-/specialpedagogutbildning).

Senast uppdaterad: 2023-09-13