Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Utveckling i alla livsfaser

Forskningsgrupp Forskningsfrågor inom det här profilområdet riktas mot psykologiska förändringar under livet. Forskningsintressen och utbildning i området omfattar olika aspekter av utveckling, både fysiska och kognitiva förändringar samt personlighetsutveckling och social utveckling.

Utbildning
Utbildning

Läs någon av våra kurser

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

Publikationer
Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Presentation

Inom profilområdet pågår forskning som handlar om bland annat motoriska och kognitiva färdigheter hos barn med och utan utvecklingssvårigheter; mekanismer i hjärnan som aktiveras vid användning av olika inlärningsstrategier; ungdomsidentitet; samt tidsuppfattning hos barn och vuxna.

Inom området pågår även ett storskaligt longitudinellt projekt, Betulaprojektet, om åldrande, minne och demens. Läs mer om Betulaprojektet.


Forskning inom vårt profilområde sker med hjälp av olika metoder och tekniker, t ex enkäter, rörelseregistrering, interventioner, neuropsykologisk testning, experiment och hjärnavbildningar.

Medlemmar

Forskningsledare

Kontakt

Anna-Maria Johansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 27
Bert Jonsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 12
Michael Rönnlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 13
Kalyani Vishwanatha
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 23
Jeong Jin Yu
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 38
Elisabeth Åström
Universitetslektor (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 38
Erik Domellöf
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 24