"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling i alla livsfaser

Forskargrupp Forskningsfrågor inom det här profilområdet riktas mot psykologiska förändringar under livet. Forskningsintressen och utbildning i området omfattar olika aspekter av utveckling, både fysiska och kognitiva förändringar samt personlighetsutveckling och social utveckling.

Presentation

Inom profilområdet pågår forskning som handlar om bland annat motoriska och kognitiva färdigheter hos barn med och utan utvecklingssvårigheter; mekanismer i hjärnan som aktiveras vid användning av olika inlärningsstrategier; livslångt lärande; friska och patologiska åldrandeprocesser; minnesträning; psykosociala aspekter kopplat till utveckling och prestation inom ungdomsidrott; fallprevention hos äldre; samt tidsuppfattning hos barn och vuxna.

Forskning inom vårt profilområde sker med hjälp av olika metoder och tekniker, t ex enkäter, samskapande (co-creation), intervjuer, rörelseregistrering, interventioner, neuropsykologisk testning, experiment och hjärnavbildningar.

Kontakt

Erik Domellöf
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 24
Senast uppdaterad: 2024-06-20