Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling i alla livsfaser

Forskningsgrupp Forskningsfrågor inom det här profilområdet riktas mot psykologiska förändringar under livet. Forskningsintressen och utbildning i området omfattar olika aspekter av utveckling, både fysiska och kognitiva förändringar samt personlighetsutveckling och social utveckling.

Utbildning
Utbildning

Läs någon av våra kurser

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

Publikationer
Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Presentation

Inom profilområdet pågår forskning som handlar om bland annat motoriska och kognitiva färdigheter hos barn med och utan utvecklingssvårigheter; mekanismer i hjärnan som aktiveras vid användning av olika inlärningsstrategier; ungdomsidentitet; samt tidsuppfattning hos barn och vuxna.

Inom området pågår även ett storskaligt longitudinellt projekt, Betulaprojektet, om åldrande, minne och demens. Läs mer om Betulaprojektet.


Forskning inom vårt profilområde sker med hjälp av olika metoder och tekniker, t ex enkäter, rörelseregistrering, interventioner, neuropsykologisk testning, experiment och hjärnavbildningar.

Kontakt

Erik Domellöf
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 24

Reportage

Vill förstå vårt första språk
Vill förstå vårt första språk

Kunskap om barns motoriska beteende kan hjälpa till att utveckla tidig diagnostik och snabbare interventioner.