Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvecklingspsykologi II, med inriktning mot social och emotionell utveckling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Innehållet i kursen behandlar barns sociala och emotionella utveckling, från födelse till ungdomsår, och från olika teoretiska utgångspunkter. Grundläggande frågor kring utvecklingens förutsättningar, såsom genetiska och miljömässiga faktorers betydelse för utveckling behandlas. Metoder för att studera och bedöma social och emotionell utveckling presenteras. Aktuella forskningsresultat utgör en central del av kursens innehåll. Tillämpning av teoretiska begrepp till praktiska situationer kommer att presenteras och utövas.

Utveckling i alla livsfaser

Vid Institutionen för psykologi bedrivs forskning inom olika profilområden. Ett av dessa områden fokuserar på utveckling i alla livsfaser. Läs mer om forskningen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)