"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

AIM North

Forskningsinfrastruktur AI for Medicine in Northern Sweden, AIM North, erbjuder stöd med teknisk metodkompetens inom maskininlärning och AI i kliniska forskningsprojekt. Centret finns till för forskare i hela norra sjukvårdsregionen.

Det är viktigt att de senaste analysmetoderna inom AI och maskininlärning kommer hälso- och sjukvården till nytta och kan tillämpas på data från den kliniska verkligheten.

AIM North är en brygga mellan kliniska forskare och teknisk metodutveckling och -tillämpning i framkant. Forskare kan via AIM North få stöttning i allt från planering av datainsamling till val av analysmetoder på redan insamlade forskningsdata. Vi finns till för dig som har en projektidé eller ett pågående projekt som involverar data, till exempel bilder, tal, tidsserier, ljud, enkäter eller andra fysiologiska data som kan utgöra underlag för fortsatta analyser.  

Bakom AIM North står MT-FoU, Region Västerbotten och Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. Här finns hög kompetens inom AI, en translationellt inriktad verksamhet och stor vana av att arbeta med kliniska tillämpningar. 

Läs mer om vårt erbjudande på regionvasterbotten.se

Senast uppdaterad: 2022-05-05