"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biobank Sverige

Forskningsinfrastruktur Biobank Sverige är ett samarbetsorgan för regionerna och universitet med medicinsk fakultet beträffande biobanksfrågor. I Biobank Sverige ingår även representanter från branschorganisationer inom näringslivet samt från patientorganisation.

Biobank Sverige, BIS, stöds av Sveriges Kommuner och Regioner.

Strategisk relevans

Biobank Sveriges roll är bl.a. att vidareutveckla en gemensam, förbättrad och långsiktigt hållbar nationell biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete.

Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen.

Kontakt

Sara Rebbling, Region Västerbotten
Ingvar Bergdahl, Enheten för biobanksforskning

Senast uppdaterad: 2024-03-01